Undvik entreprenörens nybörjarmisstag

Yes

5 vanliga misstag att undvika

I denna korta guide hoppas vi kunna hjälpa dig att undvika några misstag som många andra gjort när de startat sina företag. I mer än 20 år har vi jobbat med entreprenörer och samlat på oss kunskap om deras utmaningar och fallgropar. Vi vill ge dig möjligheten att fokusera på det roliga och inspirerande i att utveckla din idé och din verksamhet.

Misstag #1: Du har inte undersökt marknaden innan du startar

Innan du startar upp bör du ställa dig några grundläggande frågor. Finns det en efterfrågan på din produkt eller tjänst? Vilka konkurrenter finns och vad erbjuder de? Vilka är företagets styrkor och svagheter? Här finns det hjälp att få, bland andra hos Almi och NyföretagarCentrum.

 

Hör också med personer i ditt nätverk om någon har kunskap om företagande generellt och din bransch specifikt. Presentera din idé för vänner och potentiella kunder och be om synpunkter. Det här ska du även fortsätta med när du startat. Du måste hela tiden omvärdera din affärsidé för att fortsätta utvecklas.

Misstag #2: Kortsiktighet – du tänker för mycket på att maximera vinstuttaget

När det finns pengar på företagets konto...