Lönekonsult

Våra lönekonsulter kommer snabbt igång med den löpande hanteringen när behovet uppstår hos er.

Kontakta oss

Lönekonsult snabbt på plats och säkerställd leverans

En väl fungerande löneadministration är viktig för att undvika missnöje bland de anställda och därtill medföljande onödiga kostnader. Med Accountors erfarna lönekonsulter behöver ni inte oroa er för sjukfrånvaro eller kompetensbrist på lönefunktionen. Vi är väl uppdaterade på lagar och regler, samt ramavtal som gäller i just er bransch.

Exempel på arbetsuppgifter en lönekonsult tar sig an:

  • Beräkning av lön och andra utbetalningar
  • Förmåner, reseräkningar och utlägg
  • Skatt och sociala avgifter
  • Kontrolluppgifter
  • Framtagning av underlag till bokföring och statistik

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Annette Fellman

ANNETTE FELLMAN
Region: Mitt/Norr
010-475 03 33
annette.fellman@accountor.se

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se