Interim CFO

Hyr en kvalificerad ekonomichef för kortare uppdrag eller mer varaktigt. Vill ni ha övergripande 360˚-analyser, gå på djupet inom ett fokusområde eller utarbeta framåtriktade "road maps"? Vi har kontaktnätet och erfarenheten så att ni snabbt kan få rätt person på plats.

Kontakta oss

Från förvaltare till affärsstöd

Dagens VD:ar vill ha en proaktiv och affärsorienterad ekonomichef (CFO) vid sin sida. Ekonomichef-rollen håller på att förändras från dåtidens kamrer till nutidens affärspartner. Genom att hyra in en ekonomichef från Accountor kan ni möta dessa förväntningar.

Erfarna kandidater

Behöver ni effektivisera redovisningsprocessen eller förbättra rapporteringsstandarden i företaget för att kunna fatta bättre beslut? Våra konsulter på chefsnivå är vana att arbeta i olika miljöer, med olika system och i olika branscher. De är erfarna, flexibla och har lätt för att samarbeta och att snabbt sätta sig in i nya problemområden.

Exempel på uppgifter som kan skötas av en inhyrd ekonomichef:

 • Totalansvar för ekonomisk funktion
 • Arbetsledning för andra ekonomer
 • Framställan av årsredovisning med finansieringsanalys
 • Arbete med koncernredovisning
 • Benchmarking, dvs. utvärdera nyckeltal gentemot branschens andra aktörer
 • Periodiseringar och interimsposter
 • Löneberedningar
 • Bokslutsavstämningar
 • Bokslut
 • Kassaflödesuppföljning
 • Löpande finansärenden
 • Ekonomiprojekt

Kapacitet och kompetenstillförsel

En ekonomichef från Accountor kan stötta och avlasta er ekonomiorganisation genom att:

 • Gå in i en tillfällig operativ roll
 • Lösa en brådskande arbetsuppgift
 • Tillföra specialkompetens under en begränsad tid
 • Driva eller delta i ett projekt
 • Ta över utförandet på plats av en specifik uppgift eller process
 • Tillföra energi och opartiskhet i speciella situationer

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Kristina Persson

KRISTINA PERSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 21
kristina.persson@accountor.se

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se