Rekrytering och interim inom ekonomi

Specialiserad rekrytering och interim inom ekonomi

Rekrytering & Interim

Accountor är specialiserade på att hitta rätt personer inom ekonomi, lön och HR till ditt företag. Du får kompetenta medarbetare på plats utan långdragna processer. När det oförutsedda händer: Sjukdom, uppsägnin­gar, förändringar i bolaget, hög arbetsbelastning eller plötslig tillväxt. Vi svarar snabbt på ditt behov med få rätt person på plats.

Kontakta oss

Våra interim- och rekryteringstjänster omfattar stöd med interimskonsulter alternativt rekrytering till ditt företag inom ekonomi och HR. Interimskonsulter innebär uthyrning av kvalificerade konsulter som tillfälligt tar en roll på ditt företag.

Interimskonsulter

Interimskonsulter innebär uthyrning av kvalificerade konsulter som tillfälligt tar en roll på ditt företag. Det är en flexibel interimslösning när du behöver mer resurser eller särskild spetskompetens. Hyr en kvalificerad interimskonsult för en dag i veckan eller på heltid. Med Accountors hyrtjänster kan du möta toppar och dalar i verksamheten på ett effektivt sätt, eller få hjälp i tider av förändring och turbulens.

Rekrytering

När du står inför nya utmaningar som uppsägning, tillväxt, hög arbetsbelast­ning eller andra bolagsförändringar försvinner inte behovet av en väl fungerande ekonomifunktion.

Så går det till

Oavsett om ditt behov är kortsiktigt eller långsiktigt utvärderar vi tillsammans med dig behoven i er organisation. Genom att lära känna din verksamhet och hålla en öppen dialog under pro­cessen hittar vi den bästa kandidaten för er.

Utöver intervjuer kan vi erbjuda personlighets- och kompetenstester.

Specialister på att rekrytera

Våra expertrekryterare har 15 års erfarenhet av att rekrytera till manage­mentroller, såväl som andra roller inom ekonomi och finans.

Vi hjälper dig att tillsätta roller som:

  • CFO
  • Redovisningschef eller ansvarig
  • Redovisningsekonom
  • Controller
  • Lönechef
  • Lönespecialist
  • HR-chef
  • HR Business Partner