Redovisning

Redovisning på ett smart, kompetent och personligt sätt

Redovisning

Vi hjälper små, medelstora och stora företag till effektivare redovisning. Med våra flexibla redovisningstjänster väljer du vilka delar av företagets redovisning du vill outsourca. Få tillgång till expertkompetens och moderna system anpassat efter ditt behov.

Begär offert

Outsourcing redovisning

För medelstora och stora företag som söker en högkvalitativ outsourcing av ekonomifunktionen, krävs en strukturerad metod vid förstudie, implementation och start av leverans. Ofta behövs ett nytt affärssystem, dokumentation av ekonomiprocesser, förtydligande av ansvarsfördelning samt i vissa fall även övertagande av personal. Den här erfarenheten finns hos oss på Accountor, som är ett redovisningsföretag med lång historia inom outsourcing.

För småföretag har vi flera enkla lösningar för att lägga ut bokföringen. Läs mer om bokföring för småföretag här » 

Läs också vårt whitepaper med tips så du kan undvika några av entreprenörens nybörjarmisstag här »

När du outsourcar redovisningen står vi för kompetensförsörjning i form av kvalificerade ekonomichefer, redovisnings- och lönekonsulter, experter på skatter och HR, systemspecialister och projektledare. Som redovisningsföretag är vår uppgift att se till att den löpande hanteringen sköts på ett professionellt och effektivt sätt, så att ditt företag kan fokusera på kärnverksamheten.

Accountors konsulter levererar redovisningstjänster med kvalitet

Vi är ett redovisningsföretag med stort fokus på kvalitet. Här arbetar både auktoriserade redovisningskonsulter och redovisningskonsulter. Alla som jobbar med redovisning på Accountor följer Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag - som är framtagen av vår branschorganisation Srf konsulterna. Flera av våra konsulter har specialistkunskaper, exempelvis erfarenhet från tidigare arbete på Skatteverket eller från specifika branscher.

Rexsigillet - Branschstandard för redovisning med hög kvalitet

Vad ingår i Accountors redovisningstjänster?

Du väljer själv vilka delar av redovisningen ditt företag ska outsourca utifrån de styrkor och utmaningar ni har internt. Vi kan hantera alla delar av er redovisning och rapportering (även enligt IFRS), med lönehantering som tillval. Vi är flexibla och utformar tillsammans med dig den lösning som passar ditt företag. Vi hjälper dig oavsett om du driver aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller förening.

Inom redovisningsområdet hanterar vi:

 • Löpande bokföring inkl. reskontrahantering
 • Fakturering
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering
 • Bokslut
 • Årsredovisning / Koncernredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Kassaflödesanalys
 • Bolagsdeklaration
 • Privatdeklaration
 • Rådgivning
 • Tydlig och överskådlig presentation av företagets siffror

Vad innebär outsourcing egentligen?

När du funderar på att outsourca redovisningen vill du kanske veta mer om vad vi menar när vi säger outsourcing. Läs mer om outsourcing med Accountor här » 

Våra kontor

Här finns vi

Vill du komma och prata redovisning? Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Gävle, Karlstad, Karlskoga och Västervik.

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Annette Fellman

ANNETTE FELLMAN
Region: Mitt/Norr
010-475 03 33
annette.fellman@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se