Leverantörsreskontra

Vi använder effektiva, digitaliserade processer för att hantera din betalning av leverantörsfakturor.

Kontakta oss

Accountor erbjuder en helhetslösning för digital hantering av leverantörsfakturor som en paketerad tjänst. Vi sköter hela processen från skanning och tolkning av fakturan till definitivbokning i ert ekonomi- eller affärssystem. Vi hanterar även konvertering av elektroniska fakturor. leverantörsreskontra,=Vi sköter allt förarbete - ni bara behöver granska och attestera fakturorna online.

Fördelar:

  • Ökad kontroll över hanteringen av leverantörsfakturor
  • Högre tillgänglighet till fakturorna
  • Smidigare månadsbokslut
  • Rörlig kostnad
  • Tillgång till support via e-mail och telefon
  • Säker lagring av fakturorna

Helhetstjänst

Accountor sköter system- och tekniklösningen samt tillhandahåller omfattande kringservice och ”know- how”. Vi erbjuder ett aktivt och strategiskt partnerskap som ger er ständiga förbättringar och effektiviseringar. Vårt team av rutinerade specialister ser era behov och är alltid redo att svara på frågor. Via aktivt utvecklande av referensmatchningar, förkonteringar och automatiserade attestflöden mm ökar vi er effektivitet.

Alltid tillgängligt

Systemet är webbaserat och inga installationer krävs för att kunna behandla fakturor.  I princip alla typer av datorer, surfplattor och smartphones stöds och allt som krävs är en internetuppkoppling.

Effektivt och flexibelt

Målet är att ni ska minimera ert engagemang och säkerställa funktionen oavsett planerade eller oplanerade personal- och volymförändringar. Systemet anpassas utifrån er organisatoriska struktur och attestrutin.

Så går det till

Accountor tillhandahåller en fakturaadress dit samtliga fakturor skickas. Fakturorna skannas, tolkas och arkiveras. Motsvarande process gäller för andra medier som t ex EDI- och PDF-fakturor. Efter skanning och tolkning görs kvalitetskontroller. Kontering och flödesförslag kan läggas till enligt era önskemål. När en faktura är färdighanterad överförs informationen till ert ekonomisystem för betalning på vanligt sätt. Tjänsten kan även utökas till att inkludera betalningar via bankfil.

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Annette Fellman

ANNETTE FELLMAN
Region: Mitt/Norr
010-475 03 33
annette.fellman@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se