Bokföring

Vi hjälper er gärna med det löpande arbetet. Vi har kunskaperna, rutinerna och processerna för en riktigt effektiv bokföring. Med en outsourcad lösning får ni alltid säkerställd leverans och slipper bemanningsproblem.

Kontakta oss

Bra och effektiva rutiner i den löpande redovisningen är något ni har nytta av även i alla andra ekonomirelaterade delar. En korrekt grundbokföring är också en förutsättning för att kunna redovisa korrekta uppgifter till Skatteverket. När ni tar hjälp av Accountor kan ni känna er trygga med att det dels blir korrekt, dels sker i en effektiv miljö.

Alla Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga. Även fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig.

Läs mer om vad det är för regler som gäller hos skatteverket.

Ta kontakt så berättar vi mer:

CAMILLA WITT RUDSTROM
Tel: 010-161 38 39
Email: camilla.witt.rudstrom@accountor.se

KRISTINA PERSSON
Tel: 08-506 116 21
Email: kristina.persson@accountor.se

ANDERS LARSSON
Tel: 08-506 116 41
Email: anders.larsson@accountor.se