Hur kan vi hjälpa dig?

Redovisning på ett smart, kompetent och personligt sätt

Redovisning

Vi hjälper små, medelstora och stora företag till effektivare redovisning. Som din externa ekonomiavdelning kan vi sköta allt som rör företagets redovisning, eller valda delar. Få tillgång till expertkompetens och moderna system anpassat efter ditt behov av frihet och kontroll.

Välkommen som nöjd kund du med!

Kontakta oss

Bokföring som du vill ha den

Parametrarna är många när vi tar fram den bästa lösningen för ditt företags bokföring. Låt oss börja med företagets storlek.

Är ditt företag…? Välj nedan.

Accountors redovisningskonsulter

På Accountor arbetar både auktoriserade redovisningskonsulter och redovisningskonsulter, alla efter väl beprövade rutiner. Flera av våra konsulter har specialistkunskaper, exempelvis erfarenhet från tidigare arbete på Skatteverket eller från specifika branscher.

Redovisning är mer än löpande bokföring

Vad ingår i Accountors redovisningstjänster?

Du väljer själv vilka delar av redovisningen ditt företag ska outsourca utifrån de styrkor och utmaningar ni har internt. Vi kan hantera alla delar av er redovisning och rapportering (även enligt IFRS), med lönehantering som tillval. Vi är flexibla och utformar tillsammans med dig den lösning som passar ditt företag.

Inom redovisningsområdet hanterar vi:

 • Löpande bokföring inkl. reskontrahantering
 • Fakturering
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering
 • Bokslut
 • Årsredovisning / Koncernredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Kassaflödesanalys
 • Bolagsdeklaration
 • Privatdeklaration
 • Rådgivning
 • Tydlig och överskådlig presentation av företagets siffror
   

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Kristina Persson

KRISTINA PERSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 21
kristina.persson@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se