2018_05_22
Nyheter

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård

För några dagar sedan beslutade riksdagen att privat hälso- och sjukvård inte längre ska vara en skattefri förmån. Lagändringen träder i kraft redan den 1 juli. Du som egenföretagare eller arbetsgivare bör alltså snarast se över företagets förmånspaket, om du inte redan gjort det.

Marginell skillnad för bolaget, men kännbart för den anställde

Företaget ska från den 1 juli beräkna och betala arbetsgivaravgift på vårdförmåner, men företaget får nu också göra inkomstskattemässiga avdrag för kostnaderna. Skillnaden i kostnad för företaget blir därför marginell. Men för anställda kan förändringen bli kännbar - en skattekostnad på 30-50 % av förmånsvärdet (beroende på personens inkomstnivå).

Även försäkringar inkluderas i lagändringen

Utöver direkta kostnader för vård omfattar lagändringen även sjukförsäkringar och olycksfallsförsäkringar som tecknas i samband med anställning. Förmånen för de senare värderas till kostnaden som arbetsgivaren haft för att införskaffa försäkringen.

Förebyggande satsningar mer fördelaktigt

Lagändringen innefattar inte företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering. Förändringen kan därmed öka incitamenten för arbetsgivare att satsa på mer förebyggande åtgärder, som ökat friskvårdsbidrag eller ergonomiska insatser.

Här hittar du lagförslaget i sin helhet »

 


Vidare läsning:
Outsourca lönehanteringen med Accountor »
Löneprocessen steg för steg »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Accountor bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar. Ange dina uppgifter så får du våra kosnadsfria e-mail cirka en gång i månaden. Du kan också få erbjudanden relevanta för dig. Välkommen!


Välj din befattning *

Information om hur Accountor behandlar personuppgifter finns tillgänglig i vår Privacy Statement: accountor.se/privacy-statement

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Enklast gör du det genom att klicka "unsubscribe" längst ned i ett av våra utskick.