2018_04_24
Intressant läsning

Så kan ekonomifunktionen stödja lönsam tillväxt i företaget

Tempot i näringslivet och samhället generellt ökar ständigt. Så gör också konkurrensen på de flesta marknader. I en sådan miljö blir proaktivt beslutsfattande inte bara en förutsättning för lönsam tillväxt, utan även en grundbult i företagets överlevnad. Det gäller att kunna agera snabbt på signaler som pekar på hot eller möjligheter i affärslandskapet.

Här är ekonomifunktionen mycket viktig. Den är många gånger ett naturligt nav för korsfunktionell datainsamling och analys. Mycket av datat finns redan i affärssystemet, men för många företag stannar det där. Det saknas samverkan mellan olika funktioner, och kopplingar mellan olika system. Analyserna blir bristfälliga och ger inte ett träffsäkert beslutsstöd.

Idag finns större möjligheter än någonsin för ekonomifunktionen att bidra till företagets lönsamma tillväxt. Digitalisering och outsourcing av delar av det traditionella redovisningsarbetet öppnar upp för en CFO som tar en tydligare position som aktiv affärspartner. Här följer tre fokusområden vi tycker är viktiga för att komma framåt.

1. Se till att ha rätt kompetens

Allt fler av ekonomifunktionens repetitiva arbetsuppgifter kan ersättas med automatisering, eller outsourcas till aktörer med hög grad av specialisering och effektivitet. En sån utveckling frigör tid och ger möjlighet för ekonomiavdelningen att skapa ett större värde i organisationen. Oavsett om det görs genom att anställa ny eller utveckla befintlig personal, så bör kompetensinriktningen gå mot affärskunskap och proaktivitet.

Figur: Ekonomifunktionens roller

Figur: Ekonomifunktionens roller

För att bidra till företagets lönsamma tillväxt måste vi förflytta tyngdpunkten i ekonomiavdelningens samlade kompetens till det övre högra hörnet. Där har vi personer – ofta Business Controllers eller CFO:er - som är rustade med en hög grad av affärskunskap och proaktivitet, som kan ägna sig åt att underbygga insikter som stödjer beslutsfattning.

Den rollen vi ser i illustrationens nedre vänstra hörn kan idag till stor del automatiseras. Det som eventuellt blir kvar av den rollen framöver är att kvalitetssäkra, och kontrollerar rimligheten i inkommande data.

Även arbetsuppgifter inom kommentator-rollen kan i viss mån automatiseras. Det finns idag mycket bra digitala hjälpmedel för att hantera återkommande rapporter av standardkaraktär. Genom att använda dem skapar du tid för mer djupa analyser och rapporter som ger ett ännu större värde.    

Med det sagt kommer fortfarande alla rollerna att behövas, men du bör se över i vilka former rollerna ska täckas in. Troligtvis är ekonomiavdelningen bättre rustad för lönsam tillväxt om inte allt hänger på interna medarbetare som sköter uppgifterna manuellt.

2. Gör dig av med tidsödande processer

Har du funderat över flaskhalsarna i din organisation? Med ett strukturerat grepp kring företagets processer kan du få bra koll på vilka tidstjuvar som finns och forma mer effektiva arbetssätt. Det finns en rad metoder för detta, inspirerade av Lean-metodiken. Så här kan det gå till:

  • Definiera problemet och processen genom t.ex. KANO, SIPOC, Benefit & Effort analys.
  • Mät tidsåtgång i processen per varje del i processen; ledtid och kalendertid.
  • Analysera processen genom Fishbone analys, Obvious X´s, Benefit & Effort, Bottleneck analys.
  • Förbättra processen genom att utesluta problemområden och skapa en ny förbättrad process, SIPOC, 5S, Brainstorming.
  • Definiera vilka lösningar som krävs för att ta sig till den förbättrade processen.
  • Sätt planer för implementeringen och genomförandet som tar oss framåt.

En process som ofta kräver mycket tid och resurser är budgetprocessen. En budget blir som bekant ofta inaktuell dagen efter att den är klubbad. Många företag väljer att ersätta budgeten med en verksamhetsstyrning som utgår från nyckeltal och en rullande prognos. På så sätt kan man vara helt aktuell i sin uppfattning om företagets möjligheter och hot.

Genom att frigöra tid i dina icke-värdeskapande interna processer får din ekonomifunktion bättre förutsättningar för att leverera analyser; analyser som ger underlag för bättre beslut och i förlängningen stödjer lönsamheten i företaget.  

Bi-verktyg - typisk dashboard - stöd för lönsam tillväxt

Bild: Typisk dashboard för ett BI-verktyg

3. Skaffa bra beslutstöd med en BI-lösning

BI (Business Intelligence) handlar om att på ett strukturerat sätt bearbeta information som finns i företagets affärs- och verksamhetssystem i syfte att skapa bra och pålitliga beslutsunderlag.

En bra BI-lösning fokuserar på affärsnyttan, och resultatet som genereras ger verksamheten korrekt och värdefull information på ett kontinuerligt, snabbt och enkelt sätt. BI-systemet ger också möjlighet att analysera information, simulera olika alternativ, ta effektiva beslut och få en god uppföljning.

Det är idag snart sagt omöjligt att förmedla meningsfull finansiell information genom rapporter och analyser som görs manuellt. Med en BI-lösning har du informationen lättillgänglig via ett analysverktyg och till på köpet får du ett bättre nyttjande av resurser, som kan lägga mer tid på att analysera data istället föra att hitta den.

Slutsats

Med ett aktivt agerande i ovan tre områden kommer du som CFO kunna bygga en konkurrenskraftig ekonomifunktion. Du kommer behöva rätt kompetens som kan göra de djupa, kritiska analyserna och leverera bra beslutsstöd. Dina processer måste vara optimerade, så att ni kan fokusera på rätt saker. De rätta tekniska hjälpmedlen gör att all data är aktuell och kan ge detaljerade och träffsäkra beslutsunderlag och rapporter.    

Behöver du hjälp? Accountor har lösningar för ekonomifunktionens kompetensförsörjning, optimering av ekonomiprocessen och kan hjälpa dig välja system och hjälpmedel. Kontakta oss »


Vidare läsning:
Ekonomiavdelningen 2018: En målbild och vägen dit »
Nytt CFO–uppdrag: Din guide till de 100 första dagarna »
Frågor och svar om interim CFO »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Accountor bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar. Ange dina uppgifter så får du våra kosnadsfria e-mail cirka en gång i månaden. Du kan också få erbjudanden relevanta för dig. Välkommen!


Välj din befattning *

Information om hur Accountor behandlar personuppgifter finns tillgänglig i vår Privacy Statement: accountor.se/privacy-statement

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Enklast gör du det genom att klicka "unsubscribe" längst ned i ett av våra utskick.