2018_08_14
Nyheter

Mest eftertraktade egenskaper och kompetenser hos ekonomer

För tredje året i rad genomför utbildning.se en studie för att ta reda på de mest eftertraktade kompetenserna och egenskaperna hos ekonomer just nu, 2018. En genomgång av nära 600 platsannonser för ekonomijobb visar att nedan är vad som eftertraktas av arbetsgivarna.

1. Detaljmedveten 45,4 %
2. Strukturerad 30,9 %
3. Excel 30,5 %
4. Driven 29,5 %
5. Examen 28,2 %
6. Ansvarsfull 24,3 %
7. Positiv 23,9 %
8. Flexibel 22,9 %
9. Självständig 22,9 %
10. Nyfiken 17,4 %
11. Social 17,4 %
12. Pedagogisk 16,4 %
13. Visma 15,9 %
14. Självsäker 15,7 %
15. Stresstålig 14,3 %
16. Office-paketet 12,5 %
17. Analytisk 9,3 %
18. Prioriteringsförmåga 8,4 %
19. Problemlösare 8,3 %
20. Effektiv 7,8 %

Vår erfarna rekryterare kommenterar studien

Kristin Annerstedt, Senior Recruitment Consultant på Accountor, har jobbat med rekrytering inom ekonomi i 16 år. Vad är din reaktion på den här listan? Känner du igen bilden, och kan du utveckla på vilket sätt några av de här egenskaperna och kompetenserna tar sig utryck i praktiken?

Ja, jag känner igen de flesta av dessa önskemål från företag som rekryterar inom ekonomi. Ekonomer tillsätts i många olika roller och kraven kan se väldigt olika ut. Du letar inte efter samma egenskaper hos en CFO som hos en redovisnings- eller löneekonom.

Jag skulle vilja lyfta fram de egenskaper och kompetenser jag upplever som mest eftertraktade för de roller jag främst rekryterar till.   

CFO

Ansvarsfull – Du är en av företagets nyckelfigurer och ses ofta som VD:ns högra hand. Du ansvarar för ekonomiavdelningens organisation och ser till att ni lyckas förse ledningsgruppen med tillförlitlig ekonomisk information. Du har också ett betydande personalansvar där du ska se till att få ut det mesta av de resurser du har, utveckla och föra medarbetarna framåt.

Pedagogisk – Det räcker inte att du själv är expert på siffror och kan göra avancerade analyser. Det är väldigt viktigt att kunna förklara och visualisera insikter för andra i organisationen. Du måste motivera och utveckla dina medarbetare genom att visa vad deras arbete har för inverkan på helheten, samt ge tydliga beslutsunderlag för ledningsgrupp och andra intressenter. Du måste kunna kommunicera komplicerade ekonomiska insikter för icke-ekonomer.

Prioriteringsförmåga – En CFO ska ha helikopterperspektiv, kunna överblicka verksamheten och dess behov av ekonomisk information. Du måste ha en osviklig förmåga att hitta gränsen för din involvering i detaljer. Det är din uppgift att hjälpa medarbetarna att lyfta blicken och se helheten, ge dem befogenhet och lita på att de klarar av saker själva.

Social – Ekonomiavdelningen är ofta navet i en organisation och förväntas få allt att gå ihop. För att, som CFO, skapa dig en realistisk bild av hur bolaget mår måste du bygga nätverk och få människor att öppna sig och prata. På så sätt kan du fånga upp vilka behov som finns och få värdefull input i ditt arbete.

Officepaketet, inklusive Excel samt andra relevanta system är förstås hygienfaktorer för en CFO. Examen är inget som avgör vem som får uppdraget. Det handlar snarare om erfarenhet och bedrifter på den här nivån. Stresstålighet behövs egentligen bara om företaget misslyckas med att hitta bra rutiner.

Redovisnings- och löneekonomer

Detaljmedveten – för att CFO:n ska kunna ha överblick måste medarbetarna på avdelningen ha koll på detaljerna, dvs. vara noggranna i avstämningsarbetet av exempelvis reskontrorna och lönerelaterade konton. På lönesidan kan det även finnas kollektivavtal och en mängd olika regler att hålla reda på. Ett öga för detaljer och en stor noggrannhet i allt du gör är mycket eftertraktat för den här typen av roll.    

Strukturerad – Ekonomiarbete handlar mycket om att följa uppsatta rutiner och utföra arbetsmoment i tur och ordning. Det är väldigt viktigt att hålla koll på arbetsflödet och leverera enligt uppsatta deadlines. Eftersom ekonomiarbetet ständigt löper på kan det snabbt bli rörigt om uppgifterna börjar släpa efter.

Nyfiken – Teknikutvecklingen i branschen ställer allt högre krav på ekonomerna att vara nyfikna och ta till sig nya verktyg och arbetssätt. Det är en stor fördel idag att vara intresserad av system och teknik och att vilja hänga med i utvecklingen. Du får gärna vara nyfiken på vad som händer utanför din roll, hur dina uppgifter passar in i flödet och det större sammanhanget. 

Ansvarsfull – Det är många som är beroende av din leverans. Du måste ta ett stort ansvar för dina egna arbetsuppgifter, men också för gruppens leverans. Det är väldigt viktigt att jobba som ett team och hjälper varandra. Det är också välkommet om du har ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet. Eftersom utvecklingen går så fort idag måste man hela tiden fråga sig om det går att göra sitt arbete på ett smartare, effektivare sätt.

Är du sugen på nytt jobb inom ekonomi?

Accountor anställer redovisnings- och lönekonsulter, såväl till den egna verksamheten som för kunds räkning. Gå vidare till vår karriärsida »