2018_09_25
Intressant läsning

Lönesamtal – Så förbereder du dig och den anställde

Lönesamtal - Hur förbereder man sig?

Det är lätt att blanda ihop lönesamtal med utvecklingssamtal. Det är två olika saker. Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet, där man går igenom hur förväntningar och mål har uppfyllts. Utvecklings­samtal tar upp den anställdas framtida förväntningar, mål, kompetens­försörjning och utveckling i företaget. Lönesamtal kan vara mindre roliga, men genom att förbereda dig själv och den anställde kan du underlätta och undvika missförstånd. Vill du ha stöd i ditt personalarbete? Läs mer om våra HR-tjänster.

Tre vanliga frågor om lönesamtal

Varför lönesamtal?

Lönesamtal är ett möte mellan dig och den anställda som ni har inför lönerevisionen. Lönerevision är en del av kollektivavtalen, och lönesamtalet är i sin tur en del av lönerevisionen. Det kan därmed se lite olika ut i de olika avtalen. Grunderna i den individuella lönesättningen är att den är just individuell och differentierad.

Det är du som chef som ska erbjuda lönesamtal och ta initiativ till det. Ni har då chans att stämma av hur förväntningar och prestation har gått, samt vad som ingår i den anställdas arbetsuppgifter och (eventuella utvecklingsmöjligheter). Kom ihåg att mötet inte är en löne­förhandling, det är en dialog mellan er två. Normalt sett har man ett nytt samtal för att informera om den nya lönen med motivering till den utifrån resultat, lönekriterier och mål. Lönesamtal bör göras varje år.

Banner - Prova lönehantering med Accountor

Vad ska jag tänka på vid lönesamtal?

Eftersom lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet, är det viktigt att redan i utvecklingssamtalet vara tydlig med vad ni kommer överens om. Skriv ner vad ni kommer fram till så att ni båda har det dokumenterat ifall det blir några oklarheter. Ta sedan fram det inför lönesamtalet och ta god tid på dig och följ upp hur arbetet har gått för den anställde. Kanske behöver du prata med några kollegor för att få svar.

Viktigt när det gäller lönesamtal är en genomgång av lönekriterierna. De ser olika ut inom olika organisationer/team och de ska vara transparenta för varje medarbetare. Chefen ska med varje medarbetare diskutera i vilken mån medarbetaren uppfyller lönekriterierna samt uppnått sina mål. Utifrån det ska den nya lönen sättas.

När ny lön sätts vägs också den nuvarande lönen in. Medarbetare som har en hög lön i förhållande till ansvar/befogenheter/roll kan få högre krav på sig, för att hen ska få mer rent procentuellt. Om medarbetaren inte har någon, eller svag löneutveckling ska en handlingsplan göras där det konkretiseras vad hen ska uppfylla eller eventuellt erbjudas (ex. utbildning) för att få en bättre löneutveckling.

Hur förbereder jag mig?

  • Boka in mötet i god tid, gärna flera veckor innan.
  • Ta fram ett underlag inför lönesamtalet med lönepolicy och frågeställning och se till att den anställde får dem i god tid och hinner läsa på och förbereda sig inför mötet.
  • Se över lönestatistik för liknande tjänster så att du är förberedd vid eventuella diskussioner.
  • Använd en mall för alla lönesamtal (och utvecklingssamtal). Det ska finnas en mall med lönekriterierna och i vilken mån de uppfyllts, gärna med en skala.  
  • Boka in gott om tid till mötet, stäng av mobiler och annat störande. Passa på att vara närvarande och lär känna den anställde.