2018_06_26
Nyheter

Krav på plan för återgång i arbete vid längre sjukskrivning 1 juli

Har du medarbetare som förväntas vara borta mer än 60 dagar på grund av sjukdom? Från den 1 juli i år behöver du i så fall göra upp en plan för medarbetarens återgång i arbete. Senast 30 dagar från första sjukdagen ska du som arbetsgivare göra planen. Med ett undantag – om det inte är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör att medarbetaren inte kan komma tillbaka till arbete.

Accountor informerar om Krav på plan för återgång i arbete från 1 juli

Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstöd som arbetsgivare kan söka utvidgas i samband med detta och kommer gälla köp av utredningar samt planering, genomförande och uppföljning av insatser.

För fler detaljer läs Försäkringskassans information här.

Vidare läsning:

Arbetsgivardeklaration på individnivå för vissa branscher »
Karensavdrag ska ersätta karensdag»