2018_06_12
Nyheter

Karensavdrag ska ersätta karensdag

Karensavdrag ersätter karensdag

I ett försök att förbättra villkoren för personer som jobbar långa arbetspass och obekväma arbetstider har regeringen lagt fram ett lagförslag om slopad karensdag till Riksdagen.

Istället för en karensdag ska den som blir sjuk få ett löneavdrag som motsvarar 20 % av en genomsnittlig veckoersättning med sjuklön (se nedan). Karensavdraget för en lön på 28 000 kr blir drygt 1 000 kr.

För en person som arbetar vanliga 40-timmarsveckor innebär lagändringen i princip ingen skillnad. Men för en person som blir sjuk när hen precis ska kliva på ett 13-timmarspass blir avdraget mer gynnsamt än om hela arbetspasset räknas bort i karens. För arbetsgivare med skiftarbetande personal kan lagändringen alltså innebära något högre kostnader för sjuklön.

Förslaget har varit på bordet länge men det som har hänt nu är att Socialförsäkringsutskottet ställt sig bakom det. Lagen träder i kraft den 1 januari 2019 (med vissa övergångsregler). Till följd av lagändringen bevakar vi på Accountor förändringar hos kollektivavtalen för våra kunders lönehantering. Vi uppmanar dig som sköter lönerna internt att göra detsamma.

Om sjuklön

Sjuklön betalas av arbetsgivaren under dag 2-14 av den anställdes sjukdom. Sjuklönen uppgår till 80 % av ordinarie lön. Från och med dag 15 är det Försäkringskassan som betalar sjukersättningen.

Vill du ha hjälp med företagets lönehantering? Läs mer om Accountors lönetjänster.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Accountor bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar. Ange dina uppgifter så får du våra kosnadsfria e-mail cirka en gång i månaden. Du kan också få erbjudanden relevanta för dig. Välkommen!


Välj din befattning *

Information om hur Accountor behandlar personuppgifter finns tillgänglig i vår Privacy Statement: accountor.se/privacy-statement

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Enklast gör du det genom att klicka "unsubscribe" längst ned i ett av våra utskick.