2018_04_03
Nyheter

Inkomstdeklaration 1 för inkomståret 2017

Nu är det snart dags att påbörja arbetet med deklarationen för 2017 års inkomster. Vi ombeder därför våra kunder att senast i början av april skicka/lämna in underlag till Inkomstdeklaration 1 (privatpersoner, enskild firma, fåmansdelägare). Nedan följer exempel på uppgifter som vi kan behöva för att sammanställa deklarationen.

Från den 8 mars sänder Skatteverket ut de förtryckta deklarationsblanketterna. För att deklarationen ska hinna bli klar i tid är det viktigt att Ni med vändande post sänder förtryckta deklarationsblanketter och bilagor till Accountor. För att underlätta processen föredrar vi att Ni undertecknar deklarationen innan ni skickar den till oss.

Ni som har deklarationer som inte behöver kompletteras/ändras ombedes att själva underteckna och lämna deklarationen till Skatteverket innan den 2 maj 2018. Det framgår av kontrolluppgifter till deklarationen om den behöver kompletteras eller ej. Om det föreligger oklarheter rörande detta ombeds ni att kontakta Accountor.

Exempel på underlag till inkomstdeklaration:

 • Årsbesked och K4-underlag
 • Deklarationsuppgifter fondkonton
 • Kontrolluppgift på utländska kapital- och pensionsförsäkringar
 • Uppgift om omkostnadsbelopp för sålda värdepapper där anskaffningsvärdet ej framgår av årsvärdepappersförteckningen eller K4-underlag
 • Uppgift om eventuellt gjorda fyllnadsbetalningar avseende inkomstår 2017
 • Uppgift om eventuell avkastning av tillgångar utomlands, t. ex ränta och utdelning
 • Uppgift om övriga inkomster som ej är förtryckta
 • Uppgift om skuldräntor och övriga kostnader Ni önskar avdrag för
 • Uppgifter rörande eventuellt såld fastighet eller bostadsrätt
 • Slutskattebeskedet avseende slutlig skatt inkomstår 2016
 • Uppgift om eventuellt erlagd F-skatt och/ eller särskild A-skatt
 • Senaste skattekontobeskedet
 • Kontrolluppgift från Depå
 • Kopia på senaste inkomstdeklarationen gäller ej om Accountor upprättade denna 2017 för inkomstår 2016.

 

Vi ber Er sända allt material samt den förtryckta inkomstdeklarationen till:

Accountor
Att: Receptionen/Deklaration 2017
Box 1126
111 81 STOCKHOLM

Eller så kan ni lämna in material och deklaration direkt till:

Accountor
S:t Eriksgatan 113, Stockholm

 

Har Ni frågor är Ni varmt välkommen att kontakta:

Mikael Svensson, telefon 010-475 02 29, e-post mikael.svensson@accountor.se

Erik Strömberg, telefon 010-475 01 92, e-post erik.stromberg@accountor.se