2018_07_03
Nyheter

Ifrågasätt rapporter för att leverera affärsinsikter

Förr tittade en CFO ofta i backspegeln. Idag behöver en CFO ha ett vidare perspektiv, där hen tillsammans med VD sätter den strategiska agendan, agerar bollplank i många olika frågeställningar och inte minst leverera affärsinsikter.  Det sistnämnda är ett område som behöver utvecklas då organisationer idag ofta tyngs ned av rapporter som inte ger ett mervärde. Här har CFO:n en viktig uppgift att komma ifrån att enbart leverera siffror, vilket kan göras genom att ifrågasätta och ställa krav på organisationen om relevant uppföljning. Detta ökar också kravet på CFO:n att hålla sig uppdaterad om både mikro-/makroläget och ha en kontinuerlig dialog med organisationen.  

CFO ifrågasätt rapporter för att leverera affärsinsikter

Denna  utveckling styrks av det budskap som Sven Lindskog CFO på ICA förmedlade under Di’s CFO event. I sin karriär som CFO har han sett en uppsjö av siffertunga rapporter som egentligen inte tillförde något värde. När han nu får en rapport från organisationen så ställer han därför alltid tre frågor:

1) Vad nytt har hänt?

2) Vad betyder det framöver?

3) Vad vidtar vi för åtgärder?

Dessa tre enkla frågeställningar gynnar möjligheten att leverera affärsinsikter. Se till att du får svar på de tre frågorna för att få en bättre förståelse för bolaget nuläge och framtidsutsikter. 

Nice to have-rapporter räcker inte – ifrågasätt och utmana ständigt organisationen

Våra fem tips:

  • Tydliggör att Ekonomiavdelning levererar affärsinsikter och inte siffror
  • Ha kontinuerligt en dialog med nyckelpersoner i organisationen
  • Säkerställ att rapporten hjälper i arbetet att svara på de tre frågorna: 1) Vad nytt har hänt? 2) Vad betyder det framöver? 3) Vad vidtar vi för åtgärder
  • Våga välja bort och gallra i floran av rapporter som inte ger affärinsikter.
  • Skala av för att få fram kärnan. Håll rapporteringen kort – viktigt att ha kvalitet i rapporterna

 

Det behöves tid för att leverera affärsinsikter. Läst mer om stöd som vi kan erbjuda som frigör tid: Controlling, Skatterådgivning samt outsourcingtjänster gällande redovsining och lön