2018_02_28
Nyheter

EU-direktiv ska försvåra skatteundandragande

Malta är en av de länder som inte längre undantas från CFC-reglerna

"Regler för att förhindra skatteundandragande finns i svensk lag redan idag. De så kallade CFC-reglerna (Controlled Foreign Company) behandlas i Inkomstskattelagen. De innebär att en svensk delägare i ett utländskt bolag med lågbeskattad inkomst, kan komma att beskattas i Sverige för sin andel av överskottet", säger Erik Strömberg som jobbar med skatterådgivning på Accountor.

Vad är då nytt?

Den stora skillnaden med det aktuella förslaget är att vissa länder som tidigare varit ”vitlistade” nu inte längre ska undantas från reglerna. Malta är ett exempel som berör många företag. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Den slutsats som kan dras av de föreslagna ändringarna är att de innebär en skärpning av de befintliga CFC-reglerna. Enligt Skatteverkets förslag kommer fler områden/länder delvis att undantas från kompletteringsregeln*. Detta innebär att Sverige kommer att kunna CFC-beskatta vissa inkomster i dessa områden under förutsättning att inkomsten även är lågbeskattad och att övriga förutsättningar är uppfyllda. En prövning enligt huvudregeln kommer att aktualiseras i fler fall än tidigare. Vidare kommer inkomster, från royalty och immateriella rättigheter att behandlas enligt huvudregeln.

Se över ditt företags skatteupplägg

Internationella koncerner med dotterbolag i utlandet bör följaktligen göra en analys av hur de nya reglerna kan komma och påverka deras skattemässiga situation. Särskilt viktig blir denna analys om dotterbolagen äger immateriella rättigheter vilka genererar intäkter.

Behöver du hjälp att avgöra om ditt företag kommer träffas av de nya CFC-reglerna, och vad detta eventuellt innebär är du välkommen att kontakta oss.

Här på regeringen.se hittar du den fullständiga promemorian.

*) Kompletteringsregeln innebär att inkomst hos en utländsk juridisk person inte ska anses vara lågbeskattade om den utländska juridiska personen hör hemma och är skattskyldig i ett område/land som framgår av ”vita listan” och som inte omfattas av undantagen däri.


Läs föregående nyhet:
Mer detaljerad information om de nya reglerna runt friskvårdsbidrag »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde. Du kan förvänta dig ungefär 6-10 utskick per år, och det är helt gratis. Vi delar inte din kontaktinfo till tredje part. Välkommen!


Välj din befattning