2018_07_30
Nyheter

Bonus malus påverkar beräkning av förmånsvärdet på bilar

Bonus malus-systemet för fordon som infördes den 1 juli i år, innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid (upp till 60 g/km) belönas med en bonus. Bensin- och dieseldrivna fordon får i stället en högre fordonsskatt under de tre första åren.

Det nya systemet påverkar beräkningen av förmånsvärdet på bensin- och dieseldrivna förmånsbilar och gäller fordon som registreras (dvs. tas i trafik) första gången den 1 juli 2018: personbilar, husbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Fordonsskatten ska inte längre ingå i den schablonmässiga beräkningen. Fordonsskatten läggs istället till som en separat post i beräkningen. 

Bonus malus-system påverkar beräkningen av förmånsvärdet på förmånsbilar

Exempel från Skatteverket:

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil från med tillverkningsår 2018 och som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen 1 juli eller senare.

En ny bil med ett nybilspris på 200 000 kr har extrautrustning värderad till 22 000 kr. Till bilens nybilspris läggs anskaffningsutgiften för extrautrustning, vilket innebär att bilförmånen ska beräknas utifrån priset 222 000 kr (200 000 + 22 000). Bilen har ett koldioxidvärde på 140 gram/km vilket innebär en årlig fordonsskatt på 4 050 kr.

   13 195 kr,  0,29 prisbasbelopp  (45 500kr)

        832 kr,  0,375 % av nybilspriset på 222 000 kr

   19 980 kr,  9 % av nybilspriset på 222 000 kr

     4 050 kr, Fordonsskatt

= 38 057 kr

Förmånsvärdet blir avrundat 38 000 kr för ett helt år.

För beräkning för ditt fordon kan du ta hjälp av skatteverkets bilförmånsberäkning.  

Här har vi benat ut hur du ska hantera bilförmån som företagare eller i samband med lön:  Bilförmån - Definition, regler och skatt.