2018_06_19
Nyheter

Arbetsgivardeklaration på individnivå för vissa branscher

Den första juli träder de nya reglerna kring arbetsgivardeklaration ikraft. För branscherna bygg (sni 41), tvätteri, restaurang och frisörer, som har 16 anställda eller fler gäller nu att deklarationen ska skickas in varje månad, istället för i en årlig kontrolluppgift. För resterande branscher sker ändringen vid årsskiftet.

Det är viktigt att du som sköter företagets lönehantering ser till att lönesystemet är uppdaterat för att stödja denna förändring.

Regeländringen påverkar skuldhanteringen mellan företaget och den anställde. Med nuvarande regler kan eventuella skulder regleras vid årets slut, genom en nettobetalning. Det kan exempelvis handla om att en anställd fått betalt för dagar då hen varit sjuk. Det som händer nu är att såna fel måste korrigeras direkt, och den anställde måste reglera en eventuell skatteskuld mot Skatteverket.

Vill du ha hjälp företagets löneadministration? Välkommen att kontakta oss »

Vidare läsning:
Löneprocessen steg för steg »
Den vanligaste missuppfattningen om inkomstskatt »