2018_11_01
Nyheter

Arbetsgivardeklaration på individnivå – Det ska vara lätt att göra rätt

AGI Arbetsgivardeklaration på individnivå

Den 1 januari 2019 börjar Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI att gälla.

Vad betyder den här förändringen?

Arbetsgivarna ska tala om exakt hur mycket de har betalat ut i lön och till vem pengarna har betalats varje månad.

Kommer arbetsgivardeklarationerna att skickas ut och vara förifyllda?

Nej. 

Vilka är fördelarna med detta?

Syftet med att införa reglerna är att minska skattefusk och skatteundandragande. Skatteverket kan lättare följa upp vilka anställda ett företag har och hur stora löneutbetalningar och skatteavdrag som gjorts. Möjligheterna att hitta personer som jobbar svart blir också lättare när förutsättningarna för att hitta oredovisade inkomster förbättras.

Finns det andra fördelar?

Framförallt för den enskilde individen, det här kommer att ge alla bättre koll på privatekonomin. När arbetsgivaren har redovisat uppgifterna till Skatteverket kan den som är anställd eller den som ska få sin pension, se vilka uppgifter skatteverket fått in om dem på Mina Sidor. Då syns det om arbetsgivaren har redovisat den lön som den anställda fått samt det skatteavdrag som arbetsgivaren gjort för den anställdas räkning. Det innebär bland annat att om man har flera arbetsgivare blir det enklare att se den sammanlagda inkomsten och man kan själv visa uppgifterna som ett intyg om någon efterfrågar. Det har inte varit möjligt tidigare. 

Har det varit ett problem att anställda inte har kunnat kontrollera vad som har betalats in?

  • Ja. Ett tydligt exempel på det gäller sommarjobbare. När det är dags att deklarera har det ibland visat sig att arbetsgivaren inte har betalat in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för dem, som de skulle ha gjort. 
     
  • Ambitionen är också att redovisningen ska komma till nytta för andra myndigheter. Försäkringskassan, Kronofogden, A-kassan och andra myndigheter kan framöver löpande under året se vad personer har för inkomster i stället för att vänta på deras deklaration. Det är många system, ur ett samhällsperspektiv, som sköts elektroniskt och det här öppnar för möjligheter att läsa av aktuell inkomst och använda detta belopp för beräkningar.
     
  • Tjänsten på skatteverkets hemsida är digital, det ska vara lätt att göra rätt.

 

Skattehjälp

 

Läs mer här om AGI, Arbetsgivardeklaration på individnivå