2018_09_12
Nyheter

Anställda kan inte samtycka till att få lönespecifikation via e-post

Det är viktigt att anställda får lönespecifikationer eftersom det utgör ett kvitto på att arbetsgivaren dragit skatt och att skattesatsen dessutom varit riktig. Ett bevis som gör att den anställde inte blir inbetalningsskyldig av skatt till skatteverket.

Lönespecifikationer innehåller alltid personuppgifter, t ex namn, adress, personnummer etc. Personuppgifter ska alltid hanteras på ett säkert sätt. Epost anses inte säkert då andra kan ta del av data som skickas på detta sätt. Datainspektionen är tydlig med att det inte går att kringgå säkerhetskravet när det gäller personuppgifter genom att anställda samtycker till otillräcklig säkerhet, som via epost.

Lönespecifikationer ej via e-post

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för all hantering av personuppgifter, även lönespecifikationer. Så personuppgiftsansvarige behöver därför göra en egen bedömning av hanteringen av lönespecifikationer och om det behöver göras förändringar instruera de som hanterar lönespecifikationer inom verksamheten.

Se datainspektionens information här: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/informationssakerhet/behandling-av-lonespecifikationer-i-e-post/

Behöver du hjälp med lönehantering välkommen att kontakta oss