2017_03_30
Nyheter

Utökat stöd för företag som anställer första medarbetaren

Regeringen föreslår att det tidigare ”Växa-stödet” för enskilda firmor, även ska omfatta handelsbolag och aktiebolag. Stödet ger en skatterabatt i form av sänkta arbetsgivaravgifter när ett företag anställer första medarbetaren från 31,42% till 10,21%.

Reduktionen gäller för löner upp till 25 000 kr (överskjutande summor beläggs med normal arbetsgivaravgift). För en lönesumma om 25 000 kr reduceras kostnaden från 7 855 kr till 2 553 kr per månad. Det ger en besparing för företagaren på 5 302 kr per månad och 63 630 kr under första året.

Rekrytering

Lagändringen föreslås träda ikraft 1 januari 2018, men gäller då även retroaktivt för anställningar som påbörjats efter 1 april.

Deadline för remissvaren är satt till 13 april 2017.

Funderar du på att anställa? Läs vår guide »

Läs föregående artikel:

Månadens konsult »

Vill du få nyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår mailllista