2017_06_30
Nyheter

Styrelseledamot får inte längre fakturera sitt styrelsearvode

Ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen medför att du som är styrelseledamot i ett företag inte längre kan fakturera företaget för ditt styrelsearvode. Domen som meddelades den 20 juni 2017 medför att det företag där du sitter i styrelsen måste betala ut din ersättning som en lön till dig.

Detta betyder att företaget där du sitter i styrelsen måste göra avdrag för preliminärskatt och betala sociala avgifter på ditt styrelsearvode.

För dig som styrelseledamot innebär detta sannolikt en högre beskattning av styrelsearvodet eftersom du inte längre kan ha det som en intäkt i ditt bolag och därmed ta del av den mer förmånliga beskattningen på utdelning den dag du vill ta ut överskottet i ditt eget bolag. Nu kommer styrelsearvodet istället att beskattas som en tjänsteinkomst hos dig privat.

Styrelseledamot får inte längre fakturera sitt styrelsearvode

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 278-16) anger att endast då det är fråga om mycket tillfälliga och särskilt avgränsade uppdrag kan styrelsearvodet beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Domstolen anser sig följa tidigare praxis som anger att då verksamhet i bolaget i allt väsentligt bygger på ägarens personliga arbetsinsatser kan det bli aktuellt att bortse från bolaget och istället anse att ersättningen som bolaget erhåller ska beskattas hos ägaren (bl.a HFD 2017 ref. 8). Även tidigare praxis har angivit att uppdrag som styrelseledamot ansetts vara ett sådant personligt uppdrag som i normalfallet ska beskattas som inkomst av tjänst. Även tidigare har undantag gjorts för ersättning som betalas ut för ett uppdrag som är begränsat i tid eller gäller specifika insatser.

Även om domstolen anser att den nya domen är i enlighet med tidigare praxis så avviker den från det ställningstagande som Skatteverket lämnat 2008. Enligt detta ställningstagande så kan arbete som styrelseledamot, som inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolaget, utgöra näringsverksamhet, om fortlöpande minst tre sådana uppdrag finns.

Eftersom många har inrättat sig efter Skatteverkets tidigare ställningstagande så är det ett stort antal som behöver se över sina rutiner kring styrelsens arvodering.

Hör gärna av dig om du behöver se över din hantering av styrelsearvoden.

 

Läs föregående artikel:

Avdragsrätt vid inköp av bil till företaget »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Kontakta oss