2017_09_26
Nyheter

Rex – uppdaterad Svensk redovisningsstandard

I januari nästa år övergår vi från den svenska standarden för redovisningsuppdrag kallad Reko till Rex. Rex är en uppdaterad standard som vår branschorganisation Srf konsulterna har tagit fram. Innehållet i Rex är baserat på Reko, som har harmoniserats med Nordiska principer för redovisningstjänster enligt Nordic Federation, NAF.

Rex – uppdaterad Svensk standard för redovisningsuppdragFrån och med 2018 är det Rex som är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningsuppdrag. Metodiken passar Accountor för det bygger på konceptet "rätt från början". Liksom Reko innehåller standarden principer och riktlinjer för att de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet för dig som köper redovisningstjänster, men den nya standarden är mer flexibel kring hur det sker.

"Jag tycker att denna nyhet är positiv både för att det är en nordisk standard som passar oss på Accountor och för att den är mer flexibel med tanke på hur man som redovisningskonsult jobbar med digitala lösningar och rådgivning" säger Marie-Louise Widman, Accountors Quality Assurance Manager.

Det går att läsa mer om Rex hos vår branschorganisation Srf konsulterna här.

Läs föregående artikel:

GDPR – En snabb överblick

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde. Du kan förvänta dig ungefär 6-10 utskick per år, och det är helt gratis. Vi delar inte din kontaktinfo till tredje part. Välkommen!


Välj din befattning