2017_10_13
Nyheter

Prisbasbeloppet 2018 och dess effekter

Prisbasbeloppet för 2018 har fastställts till 45 500 kronor, vilket innebär en ökning med 700 kr i förhållande till basbeloppet för 2017.

Prisbasbeloppet styr varje års beräkningar av bland annat lågbeskattat utdelningsutrymme för aktiebolag, bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, med mera. Det är också vanligt att använda prisbasbeloppet i avtal, för att inte behöva skriva om dem så ofta.

Prisbasbeloppet fastställs genom att multiplicera 1998 års basvärde (36 396 kr), med en faktor som speglar prisutvecklingen enligt konsumentprisindex.

Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som på uppdrag av regeringen beräknar prisbasbeloppet. Enligt samma modell, men med ett högre basvärde (37 144 kr), beräknas det förhöjda prisbasbeloppet till 46 500 kr. Detta används bland annat för att beräkna pensionsgrundande inkomst.

Källa: SCB:s webbplats »

Tidningen Balans har samlat vad effekterna av höjningen blir. Läs mer här »

Relaterad artikel: Pensionsmisstagen du som företagare inte får göra »

Läs föregående nyhet:
Bokslutstider, jag känner det är K3 på gång… Nära gränsen?

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde. Du kan förvänta dig ungefär 6-10 utskick per år, och det är helt gratis. Vi delar inte din kontaktinfo till tredje part. Välkommen!


Välj din befattning
Kontakta oss