2017_12_18
Nyheter

Nytt regelverk för årsbokslut berör småföretagare

Regelverket ska ge stöd för hur resultat och balansräkning ska upprättas, till exempel vilka rubiker, underrubriker och summeringsrader som ska finnas och i vilken ordning de olika delarna ska presenteras. Det finns också vägledning för hur olika poster i balansräkningen ska värderas, så att redovisningen ger en rättvisande bild av företaget.

Det nya regelverket ska användas av företag som inte följer K2-regelverket och inte heller har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut enligt K1-regelverket. Tidigare fanns inget samlat regelverk med vägledning för dessa företag.   

Det nya regelverket får tillämpas på räkenskapsår som avslutas 2017-12-31, och det måste tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 2018-01-01 eller senare.

Vilka företag påverkas av regeländringen?

  • Enskilda näringsidkare
  • Handelsbolag med endast fysiska personer som delägare
  • Ideella föreningar

...som inte valt att följa K1.

Många småföretagare tror att det räcker att avsluta året med att ta ut en vanlig resultat- och balansräkning från bokföringsprogrammet, eller att det räcker med bilagorna till inkomstdeklarationen. För att året ska avslutas korrekt behövs dock en annan uppställning där bokföringens konton summeras under olika rubriker.

Ett modernt bokslutsprogram kan ge bra stöd, men i regel är det bäst att ta hjälp av någon med erfarenhet av bokslutsarbete, säger Lars Irenéus som är Senior Advisor på Accountor. Vill du ha hjälp med bokslutet? Välkommen att kontakta oss.

Företag som omsätter mindre än 3 Mkr per år kan välja att följa K1-regelverket och upprätta förenklat årsbokslut.

 

Bokföringsnämndens webbplats kan du läsa mer om K-regelverken.

Här är en länk till information om det nya K-regelverket om årsbokslut »


Vill du ha hjälp med bokslutet i ditt företag? Accountor kan hjälpa dig med bokslut online.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde. Du kan förvänta dig ungefär 6-10 utskick per år, och det är helt gratis. Vi delar inte din kontaktinfo till tredje part. Välkommen!


Välj din befattning
Hjälp med bokslutet - Klicka här