2017_02_24
Intressant läsning

Nya skatteregler gällande personalobligationer

Svar från Fråga Experten - Rådgivningshörnan i Accountors Nyhetsbrev

Fråga:

Jag har hört talas om att det kommit nya skatteregler angående personaloptioner, lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Hur vet jag om mitt företag omfattas av de nya reglerna?

Mikael Damberg om skatteförslag kring personalobligationer

Ovan är ett nyhetsinslag om lagförslaget för dig som vill uppdatera dig om lagförslaget »

Svar:

Det finns ett förslag om nya skatteregler för personaloptioner. Förslaget omfattar endast vissa typer av företag och förväntas träda i kraft den 1 januari 2018. Förslaget är utformat för att gynna nystartade innovationsbolag och underlätta för dessa att knyta till sig viktiga nyckelpersoner.

Nuvarande regler för personaloptioner innebär att en anställd som väljer att lösa in sin personaloption förmånsbeskattas för mellanskillnaden mellan vad den anställde betalar för att köpa aktien och marknadsvärdet för aktien. Arbetsgivaren får betala arbetsgivaravgifter på det beräknade förmånsvärdet. När den anställde sedan säljer sin aktie beskattas hen för mellanskillnaden mellan förmånsvärdet och försäljningspriset i inkomstslaget kapital med 30%.

De nya förslaget innebär att förmånsbeskattningen slopas och den anställde kommer endast beskattas för eventuell uppkommen vinst i inkomstslaget kapital. Detta kommer innebära en lättnad då de flesta har en betydligt högre beskattning av sin lön än av kapitalvinst. Dessutom slipper företaget betala arbetsgivaravgifter för förmånsvärde.

Reglerna föreslås omfatta företag som:

  • är max 10 år gamla
  • har max 50 anställda och
  • har en balansomslutning om max 80 mkr

Dessutom krävs att den anställde ska få ersättning med minst 799 500 kr under intjänandetiden (som är 3 år). Det vill säga en årslön (inklusive förmåner) om minst 266 500 kr.

Mer om lagförslaget och hur det påverkar dig

Lagstiftningsprocessen - Lagrådsremiss

Här hittar du mer information om lagförslaget som nu har nått nivån lagrådsremiss »

För att kunna svara på hur de nya reglerna skulle påverka just dig eller ditt företag behöver vi veta mer om villkoren i personaloptionsavtalet och du är välkommen att kontakta oss i denna fråga.

 

Läs föregående artikel:

5 smarta tips för effektivare rekrytering av sommarvikarier »

Vill du få nyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista