2017_09_06
Nyheter

Ny nordisk standard lanseras när Srf och FAR går skilda vägar

Srf-FAR

Den 31 augusti upphörde samarbetsavtalet mellan branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR gällande den gemensamma enhetliga auktorisationen för redovisningskonsulter.

I höst lanserar Srf konsulterna en ny nordisk branschstandard för redovisningsuppdrag. Den nya standarden baseras på gemensamma nordiska krav för Sverige, Norge och Finland som tillsammans omfattar 15 000 auktoriserade redovisningskonsulter. Standarden kommer till 95 % återspegla det tidigare regelverket i Reko, men har moderniserats och harmoniserats mellan länderna.

”Accountor, som stor nordisk aktör ser mycket positivt på denna utveckling som förenklar och främjar gränsöverskridande kvalitetsarbete.” säger Marie-Louise Widman, kvalitetsansvarig på Accountor och ledamot i Srf konsulternas kvalitetsnämnd. 

Srf konsulterna bekräftar att företag inte kommer behöva skriva om några uppdragsavtal på grund av den nya standarden.

Fler nyheter i Srf konsulternas nya standard:

  • Ny variant av bokslutsrapport som lyfter fram vad redovisningskonsulten har gjort
  • Sänkta praktikkrav från 5 år till 3 år (vilket även FAR följer)
  • Möjlighet till digital tentamen
  • Tentamen kommer göras i block och kunna fördelas på flera tillfällen.

”Vi på Accountor väljer givetvis att fortsätta tillhöra Srf konsulterna, som alltid varit ett bra stöd för oss redovisningsbyråer. De har gett oss en tydlig standard att arbeta efter vilket är positivt för både oss som leverantör och våra kunder. Det är också Srf konsulterna som på senare tid varit drivande i det viktiga kvalitetsarbetet på lönesidan och tagit fram auktorisation av lönekonsulter.” säger Marie-Louise.

I dagsläget är det inte känt hur Srf konsulternas nya nordiska standard kommer benämnas. Innehållet i Reko har FAR o Srf konsulterna lika stor rätt till. Dock har FAR namnskyddat Reko.

Vad kommer det innebära för redovisningsmarknaden att vi får två standarder?

”FAR och Srf konsulterna har sedan 2009 kommit långt i sin samsyn, vilket utgör en bra grund för arbetet framåt. Att det framöver blir lite skillnader är självfallet en konsekvens av att samarbetet inte fortskrider” säger Marie-Louise och fortsätter ”För dig som ska köpa redovisningstjänster är det alltid fördelaktigt att välja en auktoriserad redovisningsbyrå eller auktoriserad redovisningskonsult som borgar för hög kvalitet.”

Kort om Srf konsulterna:

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Medlemmarna - de auktoriserade konsulterna - och deras medarbetare hjälper tillsammans 330 000 företag att utvecklas.

Srf konsulterna grundades 1936 med syftet att driva på förbättringar och erbjuda professionell utveckling för yrkesverksamma inom redovisnings- och lönebranschen, via auktorisation och utbildningar

Vill du veta mer om Srf konsulterna? Klicka här »

Marie-Louise Widman - Senior Advisor Accountor StockholmMARIE-LOUISE WIDMAN
Senior Advisor
Accountor Stockholm

 


Läs föregående artikel:

Dags för merparten av företagen att anmäla verklig huvudman »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor? 

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista