2017_04_06
Nyheter

Missa inte chansen till ekonomiskt stöd vid vissa anställningar

Arbetsgivare som anställer en person som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få ekonomiskt stöd. Det sker dock inte automatiskt. Det är du som företagare som måste ansöka om stöd hos Arbetsförmedlingen redan innan anställningen. De som omfattas av stödet är personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga, unga personer utan relevant yrkeserfarenhet, personer som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid eller personer som är nyligen anlänt till Sverige.

Ekonomiskt stöd för vissa anställningar - Unga utan relevant yrkeserfarenhet

Beräkning av stödet hos Arbetsförmedlingen

Här finns en länk till Arbetsförmedlingens sida där du kan göra en beräkning vad stödet skulle kunna innebära.

Krav på arbetsgivaren

Notera att Arbetsförmedlingen har vissa krav som arbetsgivaren behöver leva upp till för att kunna få ta del av detta stöd. Läs mer om dessa krav här.

 

Personer du kan få stöd för Typer av stöd
Nyanlända i Sverige instegsjobb, nystartsjobb, traineejobb, extratjänst
Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga lönebidrag
Unga utan relevant yrkeserfarenhet traineejobb, nystartsjobb
Långtidsarbetslösa nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, extratjänst

 

Förklaring av de olika stödtyperna

Nystartsjobb

Det går att få ekonomisk ersättning för nystartsjobb om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Du får även viss ersättning för handledning. Du få upp till 85 % av lönen i stöd. Som mest kan du få 890 kronor per arbetad dag vid heltidsanställning.

Notera dock att det är ändrade regler för nystartsjobb per den 1 februari 2017. Lön mm ska vara enligt kollektivavtal eller likvärdigt. Den längsta stödtiden är förkortad till två år. Den maximala subventionen är höjd till 2,5 gånger arbetsgivaravgiften.

Dessa ändringar omfattar alla nya beslut som görs eller beslut om förlängning som fattats fr o m den 1 februari 2017.

Instegsjobb

Instegsjobb är till för att underlätta för arbetssökande som är nya i Sverige att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som hen studerar svenska.

Lönebidrag

Lönebidrag ges till företag som anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen ska kompensera för de anpassningar av arbetet och arbetsplatsen som behövs.

Traineejobb

Företag som anställer arbetssökande som saknar yrkeserfarenhet och som samtidigt utbildar sig inom yrket kan få ekonomisk ersättning för traineejobb. Det är möjligt när den anställde går en reguljär yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Särskilt anställningsstöd

Anställer du personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, dvs har svårt att få ett arbete utan stöd, är det möjligt att få särskilt anställningsstöd.

 

Läs föregående artikel:

Utökat stöd för företag som anställer första medarbetaren

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista