2017_01_16
Nyheter

Högre krav på arbetsgivare att arbeta mot diskriminering 2017

Riksdagens beslut om förändringar i diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2017. Förändringarna innebär ett större ansvar för arbetsgivare, bland annat ska lönekartläggningar nu genomföras varje år. Dessa kartläggningar ska analysera och förhindra osakliga skillnader i lön eller andra ersättningar mellan kvinnor och män. Mer om vad som krävs vid lönekartläggning kan du läsa på diskrimineringsombudsmannens webbsida »

Policy Diskriminering

Kraven på arbetsgivaren vad beträffar att arbeta aktivt mot diskriminering gäller nu alla sju lagstadgade diskrimineringsgrunder:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Med aktiva åtgärder menas att arbetsgivare som får veta att en medarbetare känner sig trakasserad måste utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra och förebygga fortsatta trakasserier.

Det finns inget lagkrav på en skriftlig policy mot kränkande särbehandling. Kravet sträcker sig till att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Det ska alltså finnas klargjort och det ska finnas en rutin, men det måste inte vara skriftlig dokumenterat, även om jag starkt rekommenderar det, säger Nina Sigurdsson, Senior HR-konsult på Accountor.

Här kan du läsa diskrimineringslagen i sin helhet »

Behöver du hjälp i arbetet mot diskriminering? Gå vidare till våra HR-tjänster »

 

Läs föregående artikel:

Accountor Group utser Niklas Sonkin till COO och vice VD

Vill du få nyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista