2017_03_30
Nyheter

Hjälp med Inkomstdeklaration 1 för inkomståret 2016

Nu är det snart dags att påbörja arbetet med deklarationen för 2016 års inkomster. Accountor kan liksom tidigare år hjälpa till.

Från den 8 mars sänder Skatteverket ut de förtryckta deklarationsblanketterna. Vill ni ha vår hjälp är det viktigt att ni med vändande post sänder förtryckta deklarationsblanketter och bilagor till Accountor för att deklarationen ska hinna bli klar i tid. För att underlätta processen föredrar vi att ni undertecknar deklarationen innan ni skickar den till oss. Vi ber våra kunder att skicka/lämna in underlag till Inkomstdeklaration 1 (privatpersoner, enskild firma, fåmansdelägare) senast i början av april. Nedan följer exempel på uppgifter som vi behöver för att sammanställa deklarationen.

Vi ber er som har deklarationer som inte behöver kompletteras/ändras att själva underteckna och lämna deklarationen till Skatteverket innan den 2 maj 2017. Det framgår av kontrolluppgifter till deklarationen om den behöver kompletteras eller ej. Vid frågor vänligen kontakta Accountor.

Exempel på underlag som ska skickas in till inkomstdeklaration:

Årsbesked och K4-underlag
Deklarationsuppgifter fondkonton
Kontrolluppgift på utländska kapital- och pensionsförsäkringar
Uppgift om omkostnadsbelopp för sålda värdepapper där anskaffningsvärdet ej framgår av årsvärdepappersförteckningen eller K4-underlag
Uppgift om eventuellt gjorda fyllnadsbetalningar avseende inkomstår 2016
Uppgift om eventuell avkastning av tillgångar utomlands, t. ex ränta och utdelning
Uppgift om övriga inkomster som ej är förtryckta
Uppgift om skuldräntor och övriga kostnader Ni önskar avdrag för
Uppgifter rörande eventuellt såld fastighet eller bostadsrätt
Slutskattebeskedet avseende slutlig skatt inkomstår 2015
Uppgift om eventuellt erlagd F-skatt och/ eller särskild A-skatt
Senaste skattekontobeskedet
Kontrolluppgift från Depå
Kopia på senaste inkomstdeklarationen (behöver inte skickas in om Matrisen/Accountor upprättade denna 2016 för inkomstår 2015).

Vi ber er sända allt material samt den förtryckta inkomstdeklarationen till:

Accountor
Att: Receptionen/Deklaration 2016
Box 1126
111 81 STOCKHOLM

Eller så kan Ni lämna in material och deklaration direkt till:

Accountor
S:t Eriksgatan 113, Stockholm

 

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta:

Mikael Svensson, telefon 010-475 02 29, e-post mikael.svensson@accountor.se
Erik Strömberg, telefon 010-475 01 92, e-post erik.stromberg@accountor.se

 

 

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista