2017_06_01
Intressant läsning

Har du koll på importmomsen?

För två år sedan ändrade Sverige reglerna för hur importmoms ska hanteras, vilket innebär att du som företräder ett momsregistrerat företag ska redovisa momsen för importerade varor till Skatteverket. Tidigare sköttes detta av Tullverket. Ändringen som trädde ikraft den 1 januari 2015 har fortfarande inte riktigt landat hos alla företagare och redovisningsekonomer. Låt oss ta en repetition.

Importmoms - Du ansvarar för att redovisa till skatteverket

När ditt företag handlar av momsregistrerad säljare inom EU uppger du ditt momsregistreringsnummer. Säljaren ska då inte ta ut moms. Istället beräknar du momsen och anger i ditt företags momsdeklaration. Du behöver dock inte betala in någon moms i och med att du som köpare har rätt att göra motsvarande avdrag för ingående moms. I Mervärdesskattelagen står det ”Den utgående momsen ska tas upp i den period som Tullverket har ställt ut en tullräkning, tullkvitto eller motsvarande dokument” (13 kap 6 § p 4 ML). Ingående moms redovisas under samma period, vilket gör att du slipper någon likviditetspåverkan. Det här är den stora skillnaden mot regelverket som gällde förut då företaget betalade ut pengar för importmoms till Tullverket, för att senare få tillbaka dem av Skatteverket.  

Även efter de ändrade reglerna måste du lämna en importdeklaration till Tullverket. Importdeklarationen är mycket omfattande och tar lång tid att fylla i. Därför är det i praktiken nästan inga företag som hanterar detta själv. Det vanliga är att anlita en speditör som sköter tullförfarandet om företaget importerar regelbundet.

Gå vidare till redovisningstjänster

Beräkning av importmomsen

Importmoms = Beskattningsunderlag x Momssats

Beskattningsunderlaget

Beskattningsunderlaget är totalsumman av:

  • Priset på varan, inklusive utgifter för frakt och försäkring fram till EU (även kallat tullvärde)
  • Eventuell tull och andra möjliga statliga skatter utöver mervärdesskatt, exempelvis alkoholskatt och energiskatt.
  • Andra kostnader såsom transport- och försäkringskostnader fram till den ort i EU dit varan ska levereras.

Vilken momssats gäller?

När du beräknar importmomsen är det de svenska momssatserna som gäller. Även om momssatsen är något helt annat i landet där säljaren är registrerad. För de flesta varor och tjänster är momssatsen i Sverige 25 %. Här finns en guide för undantagen »

Valutakurser

Valutan ska räknas om till ditt företags redovisningsvaluta, enligt senast publicerade växelkurs vid leverans av varan eller tjänsten. Se Riksbankens eller Europeiska centralbankens webbsidor med aktuella och historiska växelkurser.

Vidare läsning

Skatteverkets broschyr om moms vid utrikeshandel
Skatteverkets allmänna momssbroschyr

 

Läs föregående artikel:

Strax dags för IFRS 16 – Kommande förändring för börsnoterade företag »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista