2017_11_20
Nyheter

Fördelaktigt att redovisa rätt från början

Med ett nytt lagförslag ska möjligheten att komma undan skattetillägg vid felaktigheter i redovisningen minskas. Accountor förespråkar förstås alltid att göra rätt från början, men med det nya lagförslaget kan det bli än mer kännbart för företagare som slarvar med redovisningen.

Remiss - möjligheten att komma undan skattetillägg vid felaktigheter i redovisningen minskas.

Med dagens regler ska en skattskyldig kunna göra en rättelse utan skattetillägg om rättelsen sker på eget initiativ. Syftet är att det ska löna sig för den enskilde att själv redovisa de intäkter som inte redan är beskattade. På så sätt har Skatteverket kunnat öka skatteintäkterna till en lägre kostnad, eftersom Skatteverkets utredningskostnader minskar när företagarna själva rättar sina fel.

Så fort den skattskyldige har anledning att anta att Skatteverket inlett en utredning, till exempel om Skatteverket skickat en förfrågan, anses dock rättelsen inte längre vara på eget initiativ, säger Ellen Bergsten Skattekonsult på Accountor.

Med det nya förslaget blir det svårare att slippa skattetillägg vid självrättelse. När Skatteverket informerat om att de kommer genomföra generella kontroller inom ett visst område måste självrättelsen göras inom två månader. Annars påförs skattetillägg även om självrättelsen sker innan Skatteverket har börjat utreda det specifika företaget.

Vad blir följderna av förslaget?

För den enskilde företagaren blir det viktigare att sköta ekonomin och redovisningen rätt från början.

När det gäller följderna för staten skulle man kunna tänka sig att detta medför att självrättelserna kommer in fortare till Skatteverket. Alternativt så ger lagändringen inte särskilt stor effekt eftersom de skattebetalare som känner sig träffade av den utökade kontrollen redan har en tidspress. De måste redan idag hinna före en eventuell förfrågan från Skatteverket.

En tredje tänkbar följd av förslaget kan vara att de som överskridit tidsfristen inte kommer komma in med självrättelser utan vänta på att Skatteverket initierar en utredning vilket skulle kunna leda till utökade utredningskostnader för Skatteverket och eventuellt mindre skatteintäkter.

Att de som undandragit skatt från det allmänna kan göra detta ”ostraffat” om de själva anmäler skatteundandragandet kan upplevas som orättvist eller omoraliskt. Det är viktigt att medborgarna i ett land upplever rättssystemet som legitimt och  rättvist annars minskar medborgarnas vilja att själva göra rätt för sig. Å andra sidan är det viktigt att skatteförvaltningen kan bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt och det finns en risk att förslaget som nu ligger, i bästa fall leder till en oförändrad situation och i sämsta fall leder till ökade förvaltningskostnader och minskad skatteintäkt vilket är motsatsen till förslagets syfte.

För ett antal år sedan slöts flera bilaterala avtal om informationsutbyte mellan Sverige och flera andra stater där vi tidigare inte haft någon insyn. I samband med detta ökade de s.k. självrättelserna så till den grad att Skatteverket fick inrätta flera avdelningar som endast hanterade det stora inflödet av dessa ärenden. Den senaste tiden har det även förekommit flera läckor (Panamaläckan, Paradisläckan med flera) också i samband med dessa läckor, som uppmärksammats stort i media, har inflödet av självrättelser till Skatteverket ökat markant.

Läs föregående artikel:

Passa på att prata med det här expertgänget på Agenda CFO

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde. Du kan förvänta dig ungefär 6-10 utskick per år, och det är helt gratis. Vi delar inte din kontaktinfo till tredje part. Välkommen!


Välj din befattning