2017_08_11
Nyheter

Det behövs fler auktoriserade redovisnings- och löneekonomer

Under de närmaste åren kommer efterfrågan på kvalificerad personal inom redovisning och lön öka. Det skriver branschföreningen Srf i ett öppet brev till YH-myndigheten, där man menar att antalet utbildningsplatser bör utökas.

Många företag väljer bort revision och har då ett större behov av kompetenta redovisnings- och löneekonomer; såväl för att säkerställa regelefterlevnad, som att kunna basera sina affärsbeslut på korrekta siffror.

Accountor, som har stora tillväxtplaner för kommande år, välkomnar ett utökat tillflöde av duktiga konsulter. ”Vi har haft många praktikanter från YH-utbildningar som senare övergått i anställning. Vi tror branschen kommer behöva fler yrkesverksamma som har en bra förståelse för moderna, digitala arbetssätt och har siktet inställt på att bli duktiga rådgivare.” säger Marina Stubbing, Business Area Manager på Accountor Stockholm.

Gå vidare till våra redovisningstjänster eller lönetjänster.

Marina StubbingMARINA STUBBING
Business Area Manager
Accountor Stockholm

 

Läs föregående artikel:

Du lönespecialist eller ekonom som vill ha nya uppdrag - Välkommen på Öppet Hus!

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor? 

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista