2017_10_10
Intressant läsning

Bokslutstider, jag känner det är K3 på gång… Nära gränsen?

Äger du eller jobbar du på ett företag som växer? Bli inte överraskad när det är dags att byta regelverk från K2 till K3. Regelverket påverkar hur företaget ska upprätta bokslut och årsredovisning. Vi har gjort några illustrativa exempel.

K2 eller K3? Gränsvärdena i ÅRL

Om ditt bolag överstiger två av tre gränsvärden, två år i rad ska ni följa K3-regelverket. Det här regleras i Årsredovisningslagen 1:3. Observera att det dessutom ska vara samma gränsvärden under två år. Är bolagets värdepapper upptagna till handel räknas bolaget alltid som stort och ska följa K3 (alternativt IFRS).

Ett mindre bolag kan frivilligt välja K3, då detta regelverk ger större möjligheter att förse bolagets intressenter med utförlig information. Det beror på vad man vill ha ut av sina rapporter.

K2 eller K3? Två föregående år avgör

När du frågar dig om företaget är stort innevarande år, ska du titta på siffrorna från de två närmast föregående åren.

Är ditt företag stort i lagens mening? Några exempel:

Exempel 1 - K2 eller K3Nej. Gränsvärdet är inte uppfyllt för två av kriterierna, två år i rad.

Exempel 2 - K2 eller K3Nej. Gränsvärdet är inte uppfyllt för två av kriterierna, två år i rad.

Exempel 3 - K2 eller K3Nej. Gränsvärdet är inte uppfyllt för två av kriterierna, två år i rad.

Exempel 4 - K2 eller K3Ja. Gränsvärdet är uppfyllt för två av kriterierna, två år i rad.

Byta regelverk igen?

Om företaget kvalificeras för K3-regelverket men sedan krymper, kan man under vissa förutsättningar välja att gå tillbaka till K2. Bokföringsnämnden har en rekommendation kring detta.  

Har du frågor kring K2/K3, byte av redovisningsprincip eller behöver annan rådgivning? Kontakta oss »

Läs föregående nyhet:
Månadens Konsult: Lön med stort engagemang och proaktivitet »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde. Du kan förvänta dig ungefär 6-10 utskick per år, och det är helt gratis. Vi delar inte din kontaktinfo till tredje part. Välkommen!


Välj din befattning