2017_06_19
Nyheter

Är ditt företag redo för den nya dataskyddsförordningen GDPR?

GDPR - Är ditt företag redo?

Hur använder ditt företag och din organisation personuppgifter som har samlats in från era anställda, kunder, medlemmar och deltagare? Hur länge sparas informationen och på vilket sätt? Har samtycke inhämtas från den person som registrerats, att företaget får använda informationen? Det finns nya regler som gäller alla samt krav på att ha en personuppgiftsansvarig för hantering av dessa frågor, speciellt om du hanterar extra känslig information. Detta är bara några exempel på frågor som bolag bör tänka på när gäller GDPR.

Från och med 25 maj 2018 måste företagen klart och tydligt ange vilken fakta de samlar in om personer, hur denna data ska användas, hur länge den ska användas och om en tredje part är tänkt att få tillgång till den.  Att inte följa reglerna i GDPR kan stå företaget mycket dyrt. Det kan innebära att datainspektionen utdömer en sanktionsavgift från 4% av den globala omsättningen till 20 miljoner euro beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Förändringen kommer att få stora konsekvenser för företag, myndigheter och andra organisationer som handskas med person­uppgifter. Det är därför hög tid nu för bolagen att förbereda sig för GDPR eller så kan det bli mkt dyrt dem som inte gör det.

Vår branschförening Srf konsulterna har gjort ett bra självtest där du kan bedöma och lyfta din kunskap och i förlängningen företagets utgångsläge. Mycket i de nya reglerna liknar dagens personuppgiftslag, som ersätts av dataskyddsförordningen GDPR, så genom att utvärdera och rätta till hur du idag hanterar personuppgifter kan du förbereda dig. Klicka här för att komma till testet »

Det finns också mycket bra kortfattad information hos datainspektionen om dataskyddsförordningen, GDPR.

Svenska företag är i regel dåligt förberedda för GDPR. Enligt en undersökning som Dell har gjort känner sig endast 33 %  av de berörda företagen i Sverige förberedda. Se artikeln här »

 

Läs föregående artikel:

Skatteverkets e-tjänster ligger nere sen i söndags - tidsgräns förlängs »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudnanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

 

Anmäl dig till vår maillista