2017_08_04
Nyheter

Ändrade skatteregler vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

En fastighet anses nu vara såld om den överlåts till en juridisk person eller ett handelsbolag mot ersättning över ett visst värde.

Det har tidigare varit möjligt att genom gåva paketera en fastighet i ett bolag och sedan sälja andelarna i bolaget till köparen, i stället för att sälja fastigheten direkt till köparen. Fastig­hetsägaren kunde på så sätt skattefritt få en ersättning som nästan motsvarar fastighetens taxeringsvärde, vilket har medfört skattebortfall.

Ändrade skatteregler vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Sedan 1 augusti finns inte längre denna möjlighet, då en fastighet anses vara såld om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning över ett visst värde. Ett värde som ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om fastigheten är en privatbostadsfastighet.

Ändringen gäller överlåtelser av fastigheter som skett efter den 27 oktober 2016.

Se mer detaljer om lagen hos regeringskansliet.

 

Läs föregående artikel

Straffbart med betalningsuppmaningar i vilseledande syfte

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor? 

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista