2017_02_21
Nyheter

5 smarta tips för effektivare rekrytering av sommarvikarier

Planeringen inför sommaren är nu högaktuell och att en rekrytering tar tid är de flesta arbetsgivare väl medvetna om. För att förenkla rekryteringsprocessen av sommarvikarier kommer här fem smarta tips.

1. Skapa en attraktiv platsannons

En effektiv rekrytering börjar med att utforma en attraktiv platsannons.

En tydlig och inspirerande rubrik underlättar för sökande att förstå vad tjänsten handlar om.

Annonsen ska vara koncis, ge den sökande mer information och skapa stor nyfikenhet för företaget och den specifika tjänsten.

Lägg ner extra tid på att utforma annonsen baserat på de specifika kvalifikationer som är kopplade till kravprofilen. Den ska vara utformad så att kandidaten blir nyfiken och attraherad, samtidigt som den ska vara överskådlig och ge en bra bild över tjänsten.

Att ta fram en bra platsannons är inte en vetenskap, men det kräver känsla, eftertanke och fokus. Utöver kvalifikationer och kompetens, är det viktigt att tydliggöra vad det är för uppdrag som kandidaten får. 

Tips för effektiv rekrytering

2. Attrahera rätt personer genom att dela din annons på rätt ställen

Efter att du gjort en bra platsannons är det viktigt att sprida den i rätt forum. Som ett första steg måste du identifiera målgruppen för att sedan veta vilka rekryteringssiter och sociala medier du ska använda dig av. För rekrytering av sommarvikarie behöver man oftast nå ut till en annan målgrupp än vanligt, och då är det särskilt viktigt att veta var platsannonsen ska synas. Att synas på rätt plats ökar chansen att hitta rätt kandidat.

3. Hantera flödet av ansökningar

När en platsannons har publicerats når den ut till nya kandidater och ansökningarna börjar därefter snabbt komma in.

En öveskådlig struktur för en central hantering av ansökningarna underlättar och effektiviserar hanteringen när flera personer är involverade i rekryteringen.

En effektiv sökstruktur är viktigt för att kunna hitta den bästa kandidaten bland de sökande.

4. Jämför och utvärdera de bästa kandidaterna med andra rekryterare

En rekryteringsprocess involverar ofta flera roller i företaget. Alla som är delaktiga i rekryteringsprocessen behöver ha tillgång till information om kandidaterna för att effektivt kunna lämna sina utlåtanden och få en snabb och överskådlig bild av kandidaterna. De behöver också veta statusen för respektive kandidat i rekryteringsprocessen. Ett effektivt rekryteringsverktyg förenklar hela processflödet.

5. Håll de sökande informerade hela tiden

Och slutligen, en av de viktigaste aspekterna i en rekryteringsprocess är kommunikationen med kandidaterna och de ansvariga för processen.  Nyckeln till att uppfattas som en professionell arbetsgivare är kommunikationen med kandidaterna gällande statusen i rekryteringsprocessen.

Det är möjligt att automatisera denna hantering så du får mer tid över att fokusera på att hitta den bästa medarbetaren.  

En positiv upplevelse av rekryteringsprocessen hos de arbetssökande är viktigt. Även om en person inte blir aktuell för den specifika tjänsten så kan det se annorlunda ut vid nästa tillfälle.  

Om du använder dig av dessa fem tips kommer rekryteringsprocessen att effektiviseras och ses som professionell.  

Är du i behov av ett bra hjälpmedel vid rekrytering?

Accountors rekryteringslösning gör det enkelt för dig att följa tipsen ovan. Läs mer om Accountor Recruitment Solution här.

Vill du veta mer? Ta kontakt med en av våra säljare nedan.

ANDERS LARSSON
Tel: 08-506 116 41
Email: anders.larsson@accountor.se

CAMILLA WITT RUDSTROM
Tel: 010-161 38 39
Email: camilla.witt.rudstrom@accountor.se

 

Läs föregående artikel:

De nya reglerna för representation 2017: Vad är avdragsgillt?

Vill du få nyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista