2017_04_07
Nyheter

3:12: En uppdatering om reglerna för utdelning i fåmansbolag

Grafik: Lagstiftningsprocessen - Remiss

När regeringen för två veckor sedan lämnade lagförslaget om ändrade 3:12-regler till remissinstanserna var det med vissa förändringar. Man backade på några av åtstramningarna i det ursprungliga förslaget (se vår artikel om det ursprungliga 3:12-förslaget här). Nedan är de viktigaste förändringarna för småföretagare (men inte alla).

Inkomstbasbeloppet för 2017 är 61 500 kronor.

Huvudregeln i det uppdaterade lagförslaget

Även i detta uppdaterade förslag kommer ägarens lönekrav för kvalificering till huvudregeln beräknas till 6 inkomstbasbelopp + 5 % av den totala lönesumman.

Gränsvärdet för lönebaserat utrymme (alltså det som beskattas i inkomstslaget kapital med 25 %) beräknas enligt följande trappa:  

  • Upp till 6 IBB beräknas till 15 % av total lönesumma
  • 6–60 IBB beräknas till 30 % av total lönesumma
  • Över 60 IBB beräknas till 40 % av total lönesumma

Förenklingsregeln det uppdaterade lagförslaget

Gränsvärdet beräknas till 2,75 inkomstbasbelopp som tidigare.

Takbeloppet för marginalbeskattning

Takbeloppet höjs till 120 IBB och beskattningen av uttag över detta blir även fortsatt 30 % (istället för det föreslagna 25 %). Se vidare förklaring och grafik i vår artikel om ursprungsförslaget.

Småföretagare håller sig uppdaterad kring turerna i lagförslaget om nya 3:12-regler"Som småföretagare kan det vara bra att hålla sig uppdaterad kring turerna i 3:12-förslaget. Vi på Accountor är helst försiktiga med att ge några konkreta råd. Vi vet ju faktiskt inte alls hur det färdiga lagförslaget kommer se ut än", säger Mikael Svensson som är skatteexpert på Accountor i Stockholm (det är inte Mikael på bilden).

Ett räkneexempel för 3:12-reglerna enligt det uppdaterade lagförslaget

Kvalificering till huvudregeln:
Företagets totala lönesumma inklusive ägarlöner är 3 000 000 (ca 49 IBB).
Ägarens lön måste då vara minst 355 800 (6 IBB) + 150 000 (total lönesumma x 5 %) = 505 800 kr

Beräkning av lönebaserat utrymme:
För lönesummor upp till 6 IBB beräknas 15 % -> 61 500 x 6 = 369 000 -> 369 000 x 0,15 = 55 350 kr

För lönesummor mellan 6 och 60 IBB löneutrymmet till 30 % -> 3 000 000 – 369 000 x 0,30 = 789 300 kr

Sammanlagt: 55 350 + 789 300 = 844 650 kr

Ägaren får alltså utöver sin lön ta ut upp till 844 650 kr i utdelning som kommer beskattas med den lägre skattesatsen 25 %. (Beräknat på en ensam ägare. Om fler delägare delas löneutrymmet mellan dessa.)

Enligt förenklingsregeln:

Om företagaren tar ut mindre lön än ovan får hen istället ta ut utdelning enligt förenklingsregeln:
Max 2,75 x 61 500 (IBB) = 169 125 kr
Förenklingsregeln får bara användas i ett bolag. I övriga bolag marginalbeskattas ägaren från första kronan.

Artikel av: Peter Norlinder
Skatteexpert: Mikael Svensson

 

Läs föregående artikel:

Missa inte chansen till ekonomiskt stöd vid vissa anställningar »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

 

Anmäl dig till vår maillista