2014_06_18
Intressant läsning

Vem är er ”revisor”?

Revisor kontra redovisningskonsult

Vi möter ständigt företagare som säger ”jag ska träffa min revisor” när de kommer till Accountor och ska träffa sin redovisningskonsult. För många är det otydligt vad det är för skillnad mellan en revisor och en redovisningskonsult. För att ytterligare skapa förvirring finns det auktoriserade och godkända revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter och redovisningskonsulter.

På Accountor har vi både auktoriserade redovisningskonsulter och redovisningskonsulter som har ambition att framöver auktoriseras. Det krävs både teoretisk utbildning och mångårig praktisk erfarenhet för att få bli auktoriserad redovisningskonsult.

Er konsult hos Accountor är den som ni har löpande kontakt med och den som ser till att ni får hjälp med allt från löpande redovisning (betalningar, momsdeklarationer, kundfakturering mm) och lönehantering fram till bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Ni får också rådgivning och konsultationer i ekonomiska frågor, skattefrågor och kvalificerade redovisningsfrågor. Accountor är en renodlad, oberoende redovisningsbyrå, det vill säga vi utför inte revision.

Behöver alla företag ha revisor?

Om bolaget är stort, ungefär mer än 50 anställda, mer än 40 MKR i balansomslutning, mer än 80 MKR i omsättning eller om bolagets aktier är noterade måste man ha en auktoriserad revisor.

För bolag med mindre än 3 anställda, 1,5 i balansomslutning och 3 MKR i omsättning, i generella termer, är det frivilligt att välja att ha revisor i sitt bolag. I övriga bolag måste man ha revisor, antingen en auktoriserad eller godkänd.

För mer detaljer läs i aktiebolagslagen kapitel 9 om revision.

Anta att ditt företag är ett aktiebolag, då måste redovisningen varje år avslutas med ett bokslut och en årsredovisning. Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket och bli offentlig handling. Er redovisningskonsult hjälper er hela vägen med arbetet och de råd och konsultationer ni kan behöva för att detta ska bli rätt och komma in i rätt tid.

För de bolag som har en vald revisor är hens uppgift att granska både hur företagsledningen har skött bolaget, förvaltningen och att redovisningen följer gällande lagar och regler. Resultatet av kontrollerna presenterar revisorn i revisionsberättelsen.

Vi på Accountor tycker det är viktigt att ha ett gott samarbete med våra kunders revisorer och jobbar gärna nära revisorerna. Självklart har vi många goda kontakter om/när ert företag behöver välja revisor.

Hoppas att vi lyckats räta ut ett eller annat frågetecken i den här begreppsvärlden.

Kontakta oss