2016_01_20
Nyheter

Mitt i brinnande "VABruari"

”VABruari” har letat sig in i vardagligt språkbruk

Ordet avser den tydliga ökningen i uttaget av tillfällig föräldrapenning (även kallat vård av barn, förkortat VAB) under februari månad.

Enligt de senaste årens statistik finns ett återkommande mönster med ersättningstoppar som kulminerar i februari månad. Under februari 2016 begärdes 876 384 VAB-dagar.

Under 2015 såg vi en kurva som nådde toppen med närmare 757 500 VAB-dagar under februari. I mars samma år var det över 699 000 dagar, följt av april månad då antalet dagar sjönk under 500 000 dagar. För företagen kan detta innebära ökat oplanerat personalbortfall som är påfrestande för leverans och intern administration.

Diagram: Statistik över antal registrerade dagar för tillfällig föräldrapenning - Källa: Försäkringskassan

Vad ska du som arbetsgivare tänka på?

Oavsett om du sköter löneadministrationen själv eller om du tar hjälp av en extern lönekonsult är det viktigt att det finns tydliga rutiner kring avvikelserapportering.

Den anställde är skyldig att anmäla tillfällig vård av barn till sin närmsta chef så snart som möjligt. Se till att det är tydligt vilka uppgifter som ska anges, på så sätt sparar ni tid i samband med er lönehantering. Detta är förstås lika viktigt om ditt företag outsourcar redovisning och lön.

Då arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta den anställdes frånvaro, har denne inte heller rätt att begära läkarintyg. Skyldighet att visa upp eventuellt läkarintyg gäller enbart gentemot Försäkringskassan och kan inte ifrågasättas av arbetsgivaren.

Punkterna nedan kan hjälpa er att förbereda er inför perioder med hög frånvaro:

  • Vilka rutiner har ni på företaget? Vet alla anställda vad som gäller, till exempel hur och när VAB ska anmälas?
  • Vet du vilka regler, rättigheter och skyldigheter som gäller dig och dina anställda?
  • Hur möter du som företagare utmaningen i ett eventuellt bortfall i personalstyrkan?
  • För småföretag - där sårbarheten ofta är större - kan det vara en god ide att i förväg diskutera vilken form som fungerar bäst för alla parter; halv- eller heldagar, varannan dag eller flera dagar i sträck osv.

Att ”Vobba” är inget alternativ

Ytterligare ett uttryck som har myntats är att ”vobba”, det vill säga att jobba i samband med VAB. Detta är ingenting som arbetsgivaren har rätt att kräva, dessutom strider det mot Försäkringskassans regler.

Enligt reglerna är det inte tillåtet att arbeta alls i samband med uttag av föräldrapenning, oavsett om den anställde avstår helt från den ordinarie lönen. Dessa regler har en högre påverkansgrad för egenföretagare då ersättning utgår per dag och det därmed inte är tillåtet att arbeta under kvällar eller helger.

Att ”vobba” kan med andra ord innebära att du blir återbetalningsskyldig, däremot är det tillåtet att dela upp dagen/dagarna mellan VAB och arbete. Det är alltid arbetsgivaren som står för utbetalning av lön för tiden då arbete utförs.

Ändrad utbetalningsdag från Försäkringskassan

För dig som är egenföretagare (eller anställd) kan det vara bra att veta att från och med juni 2016 inför Försäkringskassan en fast utbetalningsdag för VAB-ersättningen. Komplett ansökan om ersättning ska lämnas in senast den 15:e för utbetalning den 25:e samma månad, detta innebär att det ibland kan dröja upp till sex veckor.

 

Om du är osäker på vad som gäller bör du vända dig till din redovisningsbyrå eller intern ekonomiansvarig. Du hittar även mer information på www.skatteverket.se samt www.forsakringskassan.se


Är du i behov av kvalitetsstarka ekonomitjänster är du välkommen att höra av dig till oss på Accountor

 

Läs föregående artikel:

Redovisning 2016 - Viktiga siffror »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

 

Anmäl dig till vår maillista