2016_12_09
Nyheter

Skatt på finanssektorn kan påverka företag i andra branscher

Här är lagförslaget nu: Lagstiftningsprocessen - RemissSe förklaring av lagstiftningsprocessen här »

 

Bakgrund till att införa en ny skatt på finansiella tjänster

Finansiella tjänster inklusive försäkringar är idag undantagna från mervärdesskatt. Detta ger enligt utredningen ett skattebortfall på drygt 19 miljarder kr (för 2018 när lagen föreslås träda i kraft). Förslaget som lagts fram har haft till syfte att utjämna en snedvridning som antas uppstå där finanssektorn kan sätta lägre priser på sina tjänster till privatpersoner än andra branscher. Det har räknats på att finansbranschen har fördel av momsundantaget även vid beaktande av att ingående moms ej får dras av.

Så beräknas skatten

Utredningen föreslår inte någon transaktionsskatt på omsatta tjänster, utan istället är det företagets sammanräknade lönekostnader som utgör beräkningsunderlag för skatten. Förslaget innebär en skatt på 15 % av företagets lönekostnader. Endast om företaget kan visa att en del av lönekostnaderna hänförs till momspliktig del av verksamheten får dessa räknas av innan beräkning av skatten sker.

Lagen träder i kraft

Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2018 om den röstas igenom i sin nuvarande form.

Utredningens resultat gäller framför allt banker och försäkringsbolag men även andra företag omfattas

Det är inte bara företag i finanssektorn som påverkas. Även koncerner som internt lånar ut pengar eller säljer aktier påverkas. Förslaget innehåller ingen begränsning för vilken typ av företag eller organisationer som ska beröras. Något tröskelvärde för företagens omsättning finns inte heller.

I ett särskilt yttrande i den statliga utredningen pekas det också på att bevisbördan och administrationen kan bli tung för exempelvis detaljhandelsföretag som erbjuder försäkringar till konsumentprodukter. Utgångsläget blir då att företaget ska betala den nya skatten beräknat på hela sin lönesumma till dess att företaget kunnat visa att det bara är en liten del av lönesumman som kan hänföras till de finansiella tjänsterna.

Förslaget möter kritik

Svenska bankföreningen är kritisk till förslaget och pekar på att det kan leda till att bankerna måste pressa ner lönekostnaderna och flytta jobben utomlands. Aktörerna i finansiella sektorn får heller inte dra av ingående moms mot den nya skatten, vilket gör att en stor del av kostnaden kommer skjutas vidare till kunderna. Företagskunderna i sin tur kan inte dra av denna kostnad vilket gör att de får betala en ”dold momskostnad” för finansiella tjänster.

 

Skatterådgivning för företag

Har du frågor om skatt i ditt företag? Läs mer om vår tjänst skatterådgivning eller ta kontakt så hjälper vi dig.

 

Läs föregående nyhet

Gör rätt i jul »

Vill du få nyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista