2016_07_07
Nyheter

Se upp för nya bedrägeriknep

LinkedIn Facebook Google Twitter

Flera företag har nyligen drabbats av lömska bedrägerier som vi vill göra er uppmärksamma på. Det handlar om en ny typ av bedrägerier där bedragarna ofta lyckas lura till sig stora summor genom så kallad ”social engineering”, där skurken utger sig för att vara någon annan. Ofta som någon i företaget med stora rättigheter. Det har hänt att de t om har uppgett sig för att vara en kund.

Den här typen av brott är väldigt sofistikerade eftersom anvisningar om betalningar ser ut att komma från företagets VD, ekonomichef eller annan person i betydande ställning i företaget. När en anställd får i uppdrag att utföra transaktionen finns sällan något skäl att tvivla på riktigheten i uppgifterna. Ett tillvägagångssätt är när lögnaren kontaktar en anställd på ekonomiavdelningen och begär att personen ska genomföra en överföring. Mejladressen som används är en kopia på den riktiga adressen och mejlet är förstås proffsigt utformat. Ofta handlar det om en större summa pengar som de vill föra över till ett konto utomlands. Genom att studera bolagets leverantörer och anställda, via publik information eller sociala medier, kan bedragarna vara väldigt övertygande.

En annan metod är att svindlaren utger sig för att vara en leverantör till bolaget. De kontaktar ekonomiavdelningen och säger att de bytt bankuppgifter. Svindlare har utgett sig för att vara bolagetslera  bank för att komma över inloggningsuppgifter till internetbanken.

Den här typen av lurendrejerier var förut riktade främst till multinationella bolag, där betalningar och transmissioner av större summor hör till vardagen, men inte idag. Nu sker denna typ av bedrägerier även mot mindre företag och konsulter som har betalningsuppdrag åt kunder. Alla som har rättigheter att göra betalningar för kunders räkning bör därför dubbelkolla när belopp och mottagare skiljer sig från de vanliga transaktionerna.

Viktiga råd:

  • Informera alltid din personal
  • lämna aldrig ut känslig information
  • var uppmärksam på egendomliga betalningsinstruktioner
  • gör inte avvikelser från normala betalningsrutiner
  • var försiktig med att lämna ut känslig information, t ex bankdetaljer på företagets hemsida
  • vid osäkra händelser kontakta personen och be att få en konfirmation via mejl eller sms

Läs föregående artikel:

Är det nu CFO:n blir CFO »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista