2016_08_08
Nyheter

RUT-Avdraget breddas från och med den 1 augusti

Flera nya typer av arbeten i hemmet kommer få tillfälle till så kallat rutavdrag. Flytt, nya trädgårdstjänster samt vissa IT-tjänster är de nya sysslorna som omfattas.

1. Fler trädgårdstjänster

 • Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning ger sedan tidigare rätt till rutavdrag. Även följande trädgårdsarbeten kommer nu att ingå:
 • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
 • Kompostering, hopsamlings av trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

2. Flyttjänster

Exempel på flyttjänster som ger rätt till rutavdrag:

 • Flytt av inventarier mellan bostäder.
 • Flytt av inventarier till och från magasinering.
 • Packning samt uppackning.
 • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
 • Arbetstiden för transporten.

3. IT-tjänster

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag – byggd på den förutsättningen att de utförs i köparens bostad – är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla:

 • Data- och IT-utrustning.
 • Kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa.
 • Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållets IT-utrustning.

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Läs föregående artikel:

Accountor Svensk Mästare 2016 i Segling

 

Anmäl dig till vår maillista