2016_12_02
Intressant läsning

Lagstiftningsprocessen - Steg för steg

Från förslag till lag

Vi på Accountor skriver ofta artiklar om lagförslag som befinner sig i olika skeden av lagstiftningsprocessen. Här är en förklaring av hur processen går till. Lagförslag kommer antingen från ledamöter i riksdagen (motion) eller från regeringen (proposition). Lagförslagen kan vara helt nya lagar eller ändringar i befintliga lagar.

Såhär ser processen ut:

    Lagstiftningsprocessen
  1. Statlig utredning. Enskild person eller kommitté tillsätts att undersöka förutsättningarna.
  2. Betänkande. Utredaren återkommer med ett detaljerat förslag.
  3. Remiss. Myndigheter, organisationer, kommuner eller andra som kan tänkas beröras av lagförslaget får möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget kan i detta skede förändras eller stoppas.
  4. Lagrådsremiss. Regeringen lämnar ett första utkast till Lagrådet som kontrollerar att det inte strider mot annan lag.
  5. Proposition (el. motion). Regeringen lämnar det bearbetade förslaget till Riksdagen.
  6. Utskottsbetänkande. Lämpligt Riksdagsutskott lämnar sina synpunkter.
  7. Riksdagsomröstning. Om majoriteten är för förslaget så utfärdas ny lag. 

 

Anmäl dig till vår maillista