2016_12_06
Nyheter

Lagförslag om att lämna kontrolluppgifter månadsvis

Här är lagförslaget nu: Lagförslag kontrolluppgifter på lagrådsremissSe förklaring av lagstiftningsprocessen här »

I ett försök att försvåra skattefusk och skatteundandragande har ett lagförslag tagits fram att individuella uppgifter om lön, förmåner och avdragen skatt som i dagsläget lämnas en gång per år i kontrolluppgifterna, istället ska lämnas månadsvis i arbetsgivardeklarationen.

Vidare ska även respektive medarbetare informeras löpande om de summor som rapporterats in till Skatteverket. Det är dessa uppgifter som kommer ligga till grund för Skatteverkets beslut om slutlig skatt för individen.

Dessutom föreslås Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen få direkttillgång till lämnade uppgifter hos skatteverket för att kunna göra effektivare kontroller.

Lagen träder i kraft (om den röstas igenom)

>15 anställda och skyldig att föra personalliggare: 1 juli 2018
Övriga företag: 1 januari 2019

 

Läs föregående artikel

Första månadens konsult blir Ellinor Olsson »

Vill du få nyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista