2016_06_03
Nyheter

Förändringar i LAS 1 maj

LinkedIn Facebook Google Twitter

Under vissa förutsättningar övergår visstidsanställningar till tillsvidareanställningar

Lagen om anställningsskydd (LAS) har uppdaterats. Den största ändringen är att det nu finns ytterligare en regel gällande konvertering av allmänna visstidsanställningar till tillsvidareanställningar. Uppdateringen innebär att en kedja av anställningar ska kunna leda till en tillsvidareanställning. Regeln gör att visstidsanställningar, under vissa förutsättningar, övergår till tillsvidareanställningar.

Förutom det trädde också en paragraf i kraft som säger att arbetsgivaren på begäran av en arbetstagare ska lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid.

Dessa ändringar gäller från 1 maj 2016.

Mer information om lagförändringarna hittar du hos Arbetsgivarverket »

 

Läs föregående artikel:

När företaget blir arbetsgivare »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista