2016_06_16
Nyheter

Ekobrottsmyndigheten föreslår att auktoriserad redovisningskonsult ska bli obligatorisk

Auktoriserad redovisningskonsult ger extern insyn

Ekobrottsmyndigheten anser att avskaffandet av revisionsplikten är en riskfaktor för att aktiebolag används som brottsverktyg och föreslår att aktiebolag utan revisor ska ha en auktoriserad redovisningskonsult, för att motverka det.

En färsk rapport från Ekobrottsmyndigheten visar att aktiebolag utan revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet. 80-85 procent av alla nyregistrerade bolag väljer bort revisor och saknar därmed extern insyn om verksamheten och vilka som sitter i styrelsen. Avsaknaden av insyn är något som ökar risken för att aktiebolag används som brottsverktyg.

Att återinföra revisionsplikten är inte aktuellt. Ekobrottsmyndigheten föreslår istället att de aktiebolag som inte har revisor måste anlita en auktoriserad redovisningskonsult.

”Redovisningskonsulten skulle då kunna anlitas för att upprätta bokföring för bolaget (frivilligt) samt upprätta ett bokslutsintyg (obligatoriskt). Bokslutsintyget skulle kunna vara uppdelat i två nivåer; Nivå 1 är liktydigt med de bokslutsintyg som redovisningskonsulten upprättar idag enligt Reko. Alternativt anlitar aktiebolaget redovisningskonsulten endast för en översiktlig granskning (Nivå 2) där bokslutet har granskats översiktligt.”

Du kan läsa rapporten hos ekobrottsmyndigheten här.

Läs föregående artikel:

Strax dags för IFRS 16 – Kommande förändring för börsnoterade företag »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista