2016_08_01
Nyheter

Bolagsverket har fått i uppdrag att införa digital rapporteringstjänst för finansiell information, årsredovisningar m.m.

Regeringen ger i uppdrag åt Bolagsverket att införa en digital tjänst för att lämna in finansiell information som årsredovisningar.

Det kortsiktiga målet är digital hantering av årsredovisningar ska vara förstahandsvalet för företag, myndigheter och medborgare. Det långsiktiga målet är att digital hantering av årsredovisningar ska vara standard. Syftet är att minska företagens uppgiftsbörda och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering. Genom en digital lösning för inlämning av årsredovisningar kan finansiell information lämnas en gång och på så vis skickas mellan myndigheter och andra intressenter.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

 

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista