2016_12_21
Nyheter

BFN har antagit det nya K2-regelverket (BFNAR 2016:10)

Vilka företag omfattas?

Det nya allmänna rådet tillämpas när ett företag upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och har valt att följa K2-regelverket (BFNAR 2016:10). Alternativet är att följa K3 (BFNAR 2012:1). Det regelverk man väljer måste dock följas till fullo; det är inte tillåtet att blanda.

Ändringarna i K2-regelverket innebär en anpassning till de nyligen beslutade ändringarna i årsredovisningslagen. Dessa innefattar bl.a. lättnader i upplysningskraven för mindre bolag, framför allt kraftigt minskade krav på innehållet i årsredovisningen.

BFN har samtidigt valt att ändra strukturen så att denna liknar K3-regelverket med kommentarer i direkt anslutning till beskrivningarna av lagtexter och allmänna råd. Vidare har BFN valt utöka gruppen av företag som kan tillämpa K2 för att nu innefatta mindre företag (definition längre ned) med bolagsformerna:

  • Aktiebolag (dock ej publika)
  • Ekonomiska föreningar
  • Handelsbolag
  • Stiftelser
  • Ideella föreningar
  • Samfällighetsföreningar

Utökningen av företagsformerna som kan tillämpa K2 innebär att alla som måste upprätta en årsredovisning är tvungna att välja mellan antingen regelverket K2 eller K3.

När träder ändringen i kraft?

Bokföringsnämnden skriver: ”För aktiebolag och ekonomiska föreningar ska regelverket tillämpas på räkenskapsår som inleds efter 31 december 2015. För övriga organisationsformer ska regelverket tillämpas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2016, men det är tillåtet att frivilligt tillämpa regelverket redan vid bokslutet för år 2016.”

Vad är ett ”mindre företag” i redovisningssammanhang?

Svaret finns i Årsredovisningslagen: Ett mindre företag är ett företag som inte klassificeras som större företag enligt nedan.

Större företag: Publikt bolag eller bolag som uppfyller minst två av nedanstående villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • Mer än 50 anställda i medelantal
  • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Läs mer om förändringarna i tidningen Balans från FAR »

Läs hela K2-regelverket på BFN:s webbplats »

 

Läs föregående nyhet

God jul önskar Accountor »

Vill du få nyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Vi bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar inom vårt intresseområde.

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista